Dopłaty do kredytu

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, popularnie zwaną tarczą 4.0, wprowadziła pakiet przepisów mających przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zapewnienia przedsiębiorcom płynności finansowej.

Przedsiębiorcom pozostało już mało czasu na możliwość ubiegania się o kredyt z dopłatą, mają oni bowiem czas tylko do 31 grudnia 2020 r.

Co więcej, nie każdy bank udziela kredytów z dopłatami. Możliwość taką mają tylko te banki, które zawarły z BGK umowy o współpracy, lista takich banków znajduje się na stronie internetowej BGK.

Przedsiębiorca chcący uzyskać kredyt z dopłatą musi łącznie spełniać następujące warunki:

– na dzień 31 grudnia 2019 nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji,

– wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą,

– nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy,

– utracił płynność finansową lub jest zagrożony utratą płynności finansowej w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zgodnie z ustawą dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi lub całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości określonej dla danej kategorii przedsiębiorców.

Radca prawny Iwona Ptaszyńska, fot. pixabay.com

Komentarze