Godnie reprezentują potencjał naszego regionu. Walczą o tytuł Ambasadora Wschodu

Tradycyjnie już najwięcej, bo dziewięć, nominacji w konkursie Ambasador Wschodu przyznano w dziedzinie projekt. Po sześciu kandydatów wyłoniono w kategoriach przedsiębiorczość i samorządność. Cztery nominacje dotyczą turystyki. Wśród nominowanych znalazły się osoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, działające od Suwałk po Sanok, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Wschodu.

Konkurs o tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Jego początki sięgają 2013 roku, kiedy to z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” wyłoniono pierwszych Ambasadorów Wschodu. Od tego czasu odbyło się już 9 edycji, w których przyznano 78 tytułów Ambasadora Wschodu. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu aż 25 nominowanych zostało wytypowanych do tej nagrody.

Osiem, czyli najwięcej nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu, otrzymały projekty, instytucje i osoby związane zregionem lubelskim. Po siedem nominacji dotyczyło regionów podkarpackiego i podlaskiego, a trzy – mazowieckiego.

– Mimo już 10. edycji konkursu grono nominowanych wciąż jest liczne i różnorodne. W tym jubileuszowym roku szczególnie cieszy fakt sześciu wyłonionych w kategorii samorządność, gdyż tutaj zwykle mieliśmy niedosyt kandydatów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nominacje społeczne, widać, że ten głos jest potrzebny i ważny, bo dzięki temu mamy szansę poznać wyjątkowych ludzi, firmy i projekty – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i sekretarz konkursu o tytuł Ambasadora Wschodu.

W kategoriach Kultura i Sztuka, Marka, Społecznie Odpowiedzialny, Nauka i Honorowy Ambasador Wschodu pretendentów do tytułu będzie proponowała Rada Ambasadorów, czyli dotychczasowi laureaci. Nagrodę Specjalną natomiast w tym roku przyzna kapituła, złożona z przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Statuetki, Nagrody Specjalne i wyróżnienia Ambasadora Wschodu za najciekawsze projekty, osobowości, przedsiębiorstwa i inicjatywy Polski Wschodniej zostaną wręczone 18 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.

W ubiegłym roku tytuł Ambasadora Wschodu otrzymało siedmiu laureatów w dziedzinach: turystyka, przedsiębiorczość, projekt, samorządność, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka oraz marka. Ponadto przyznano jeden tytuł honorowy, jedno wyróżnienie oraz nagrodę specjalną. Najwięcej laureatów pochodziło lub było związanych z woj. podlaskim i podkarpackim.

Nominowani 2023

Projekt

 • Marcin Halicki – Raczkowskie Archiwalia (reg. podlaski)
 • Wydawnictwo Paśny Buriat (zw. z reg. podlaskim)
 • Michał Stachyra – Festiwal Now Art (reg. lubelski)
 • „Śpievka” (reg. lubelski)
 • Kolektyw Kaufman Bros & Sista (reg. podlaski)
 • Chór La Musica (reg. lubelski)
 • Festiwal Filmowy Wajda na Nowo (reg. podlaski)
 • Grzegorz Kuczyński – Fundacja Białystok Biega (reg. podlaski)
 • Małgorzata Pepłowska – Pracownia tkaniny dwuosnowowej na Mazowszu (reg. mazowiecki)

Przedsiębiorczość

 • AGAZI (zw. z reg. lubelskim)
 • Daniel Wojtas, „Kraina Wilka” (reg. podkarpacki)
 • GK-Atelier Grzegorz Kłoda (reg. lubelski)
 • Marta Półtorak – prezes firmy Marma Polskie Folie (reg. podkarpacki)
 • Inkubator Przetwórczy w Dwikozach (reg. podkarpacki)
 • Winnica „Dwa Wzgórza” (reg. podkarpacki)

Turystyka

 • Maratony Kresowe (reg. lubelski)
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (reg. lubelski)
 • Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu (reg. podlaski)
 • Sandomierski Szlak Jabłkowy (reg. podkarpacki)

Samorządność

 • Stowarzyszenie 100-lecia Kobiet (reg. podlaski)
 • Kinga Sosińska, wójt gminy Stanisławów (reg. mazowiecki)
 • Katarzyna Głąb – sołtys Modliborzyc (reg. lubelski)
 • Jacek Grzegorzak – burmistrz miasta i gminy Dubiecko (reg. podkarpacki)
 • Małgorzata Chmiel, liderka społeczna (reg. podkarpacki)
 • Grzegorz Ostrowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Dębe Wielkie (reg. mazowiecki)

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze