Konferencja o kulturze tatarskiej

Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej” to tytuł konferencji organizowanej w ramach XVII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach.

Konferencja odbędzie się 9 sierpnia 2015 roku na terenie Białostockiego Muzeum Wsi.

Spotkanie jest organizowane przez Podlaski Oddział Związku Tatarów RP przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Szlak Tatarski oraz Białostockiego Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Konferencja może odbyć się dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Celem konferencji jest prezentacja dotychczasowych kierunków badań nad społecznością tatarską oraz wypracowanie i wskazanie nowych interdyscyplinarnych problemów badawczych Na sympozjum obecni będą przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych. Wspólne spotkanie w zamyśle organizatorów będzie próbą połączenia ich wysiłków, w tym różnorodnego podejścia metodologicznego w badaniach społeczności tatarskiej.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 14.00, wstęp na salę obrad jest otwarty. Po prezentacji referatów przewidziany jest panel dyskusyjny. Mamy nadzieję, że pytania kierowane będą nie tylko przez prelegentów.

Liczymy, że tak szeroko sformułowany temat konferencji będzie przyczynkiem do głębokiej refleksji i merytorycznej dyskusji nad nowymi kierunkami badawczymi, oraz stanie się inspiracją do odkrywania niezbadanych jeszcze obszarów w kręgu kultury, tradycji i historii Tatarów.

PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 14:00
Przywitanie gości:
– Prezes Związku Tatarów RP Jan Adamowicz,
– Kierownik Białostockiego Muzeum Wsi dr Artur Gaweł,
– Prezes Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski mgr Piotr Karol Bujwicki

Obrady:
14.15-14.30 Prof. Jan Tyszkiewicz, (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), Stanisław Kryczyński, badacz tatarszczyzny okresu międzywojennego
14.30-14.45 Prof. Czesław Łapicz, (UMK Toruń), O potrzebie badań nad kitabami tatarskimi
14.45-15.00 Dr Stanisław Dumin, (Muzeum Historyczne, Moskwa), Genealogia Tatarów litewskich w świetle badań genetycznych
15.00-15.15 Dr hab. Katarzyna Warmińska, (UEK, Katedra Socjologii) O „odzyskiwaniu” kultury etnicznej. Przykład polskich Tatarów
15.15-15.30 Dr hab. Agata Nalborczyk, (UW Instytut Orientalistyczny) Badania nad Tatarami w perspektywie religioznawczej

15.30-15.50 Dyskusja
15.50-16.20 Obiad i przerwa kawowa

16.20-16.40 Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, dr Magdalena Lewicka (UMK Toruń), Instytucjonalne formy badań nad Tatarami WKL
16.40-16.55 Dr Zorina Konopacka, (Akademia Nauk, Mińsk), Białoruskie spojrzenie na badania nad Tatarami w perspektywie ostatnich 20 lat
16.55-17.10 Dr Grzegorz Czerwiński, (UwB), O potrzebie badań nad literaturą Tatarów – w perspektywie literaturoznawcy
17.10-17.25 Mgr Karolina Radłowska (Białostockie Muzeum Wsi), Status etniczny Tatarów polskich w perspektywie socjologicznej
17.25-17.40 Mgr Jolanta Dragańska, (UwB), Tatarzy w literaturze – perspektywa polonistyczna
17.40-17.55 Musa Czachorowski, (NK MZR Wrocław), Literatura tatarska jako źródło wiedzy o społeczności
17.55-18.10 Dr Artur Konopacki, (UwB ZT), Badania historyczne nad Tatarami perspektywa ostatnich 25 lat

18.10-18.40 Dyskusja i zakończenie konferencji

19.00 Pokaz sokolnictwa
20.00 Ognisko

Komentarze