06-17 luty 2017, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Dotacje na założenie firmy m.in. dla osób, które skończyły 30 lat. Ostatni tydzień rekrutacji

fot. fotolia

W ramach projektu otrzymasz pieniądze na założenie firmy i weźmiesz udział w specjalistycznych szkoleniach. Zgłoszenia do 17 lutego.

W ramach projektu „Liderzy Przedsiębiorczości” oprócz wsparcia szkoleniowego i profesjonalnego doradztwa otrzymasz dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 23 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy – comiesięczną wypłatę przez rok (łącznie ponad 13 tysięcy zł) oraz doradztwo indywidualne i grupowe. Specjaliści pomogą Ci opracować biznesplan. Weźmiesz udział w szkoleniach na temat prowadzenia i funkcjonowania działalności gospodarczej. Dowiesz się jak prowadzić księgowość w firmie, jakie masz możliwości zatrudniania pracowników oraz wybierzesz niezbędne dla siebie szkolenia z zakresu zarządzania firmą, sprzedażą, budowania wizerunku.

Kto może wziąć udział w projekcie „Liderzy przedsiębiorczości”?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 30 lat, zamieszkałe na obszarze Subregionu Białostockiego, do którego należą: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów. Możesz zostać uczestnikiem projektu, jeśli jesteś osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, poszukującą pracy i masz co najmniej 30 lat. Jednocześnie musisz spełniać jedno z kryteriów:

  • jesteś kobietą
  • osobą niepełnosprawną
  • osobą długotrwale bezrobotną (przez ponad 12 miesięcy)
  • jesteś osobą o niskich kwalifikacjach, czyli masz ukończone wyłącznie liceum, technikum lub szkołę zawodową
  • masz powyżej 50 lat (choć wystarczy mieć 30 lat i spełniać inne dodatkowe kryterium)

baner_www_1080_250

Projekt „Liderzy Przedsiębiorczości” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu: od 06.02.2017 r. do 17.02.2017 r. do godz. 15.00

Pobierz plik informacyjny: REKRUTACJA_PROJEKT_LIDERZY_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Więcej informacji na stronie www.iph.bialystok.pl/projekt-liderzy-przedsiebiorczosci/

Komentarze