Masz rentę lub emeryturę? Od marca możesz więcej dorobić

Osoby, które nie ukończyły wieku emerytalnego, ale pracują i pobierają emeryturę lub rentę, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 marca 2020 roku limity są wyższe niż w poprzednim kwartale.

Jak podaje ZUS, w ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Wśród pracujących emerytów w 2018 r. przeważały kobiety – 56 proc. Prawie 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. I ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna) może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS.

– Kontrolować wysokości swoich przychodów z tytułu dodatkowej pracy muszą „wcześniejsi” emeryci i renciści – przypomina Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – Limity dotyczą bowiem tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, może dorabiać bez żadnych ograniczeń.

Emerytura lub renta może zostać zmniejszona, a nawet zawieszona.

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy wcześniejszą emeryturę lub rentę?

Świadczenie ulega zmniejszeniu, kiedy nasze przychody przekraczają 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Ile może dorobić emeryt i rencista w 2020 roku?

Od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 3639,10 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 6758,20 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Opr. PP, fot. mat. prasowe

Komentarze

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fkfut/domains/przedsiebiorczepodlasie.pl/public_html/wp-content/themes/milkit/single.php on line 34