Na obszarze stanu wyjątkowego przedsiębiorcy otrzymają wsparcie. Jakie są opcje?

2 września został wprowadzony stan wyjątkowy, który w naszym województwie obejmuje 115 miejscowości wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty materialne z tego powodu, mogą liczyć na pewną pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urzędnicy proponują odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach – umorzenie składek.

– Analizując wnioski o udzielenie ulgi lub umorzenie należności, pracownicy ZUS wezmą pod uwagę skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach przy granicy z Białorusią. Zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy podpowiedzą, z jakiego wsparcia można skorzystać w tej sytuacji i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku – powiedziala prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Odroczenie składek i raty

Przedsiębiorca, który ma problem z płatnościami składek może skorzystać z kilku rodzajów ulg. Jeśli spodziewa się, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacić bieżących składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Jeżeli zaległość już powstała, przedsiębiorca może zawrzeć z ZUS układ ratalny, by zadłużenie spłacić w dogodnych ratach, w terminach uzgodnionych z Zakładem. Na mocy tarczy antykryzysowej ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, gdy chodzi o składki z okresu od stycznia 2020 roku.

Umorzenie składek

– Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, ZUS może mu umorzyć należności z tytułu składek. Umorzeniu w tej sytuacji mogą podlegać wyłącznie składki na jego własne ubezpieczenia – podkreśla prof. Uścińska.

Umorzenie przysługuje, gdy płatnik ze względu na sytuację majątkową i rodzinną nie jest w stanie opłacić należności. Dotyczy to przypadków, kiedy opłacenie składek spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla przedsiębiorcy oraz jego rodziny i mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Do wniosku o umorzenie należy dołączyć dokumenty potwierdzające konkretne straty materialne.

Odstąpienie od odsetek

Przedsiębiorca, który opłacił zaległe składki, może skorzystać z anulowania odsetek. Warto przypomnieć, że dotyczy to należności za okres od stycznia 2020 roku.

– Instytucja może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, gdy przedsiębiorca opłacił składki, ale po ustawowym terminie płatności – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Pomogą doradcy ds. ulg i umorzeń

O wsparcie przy wyborze formy pomocy można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń w swoim oddziale ZUS. Doradca pomoże też wypełnić wniosek i skompletować potrzebne dokumenty. Można z nim porozmawiać telefonicznie, umówić się na spotkanie w placówce ZUS lub na e-wizytę.

  • Siedziba Oddziału w Białymstoku – tel. 85 748 66 66; 85 748 66 64
  • Inspektorat w Augustowie – 87 643 91 41; 87 643 91 27
  • Inspektorat w Zambrowie – 86 271 33 39 wew. 208; 86 271 33 39 wew. 251

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze