Pomiary geodezyjne podczas budowy domu – co warto w tej kwestii wiedzieć?

Budowa domu, jak zresztą budowa każdego innego obiektu, rozpoczyna się standardowo już na etapie zakupu działki oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Gdy już mamy przedmiotowe pozwolenie, możemy przystąpić do zakupu niezbędnych materiałów budowlanych oraz, co ma tutaj charakter obligatoryjny, wytyczenia budynku w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania naszej działki. Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Pamiętaj, że stosownych pomiarów dokonuje uprawniony geodeta

Chcąc zrealizować obowiązek wytyczenia budynku w terenie zgodnie z zaakceptowanym projektem zagospodarowania zakupionej działki, musimy skorzystać z usług uprawnionego do tego rodzaju działalności specjalisty – geodety. Geodeta potwierdza wykonanie czynności wytyczenia budynku w dzienniku budowy. Po zakończeniu wszelkich prac związanych z budową domu, geodeta mierzy obiekt i nanosi go na stosowne mapy, po czym sporządza gotową mapę z naniesionym budynkiem oraz wszelkimi przyłączami, tj. wodnym, kanalizacyjnym, gazowym oraz energetycznym. Jest to etap obowiązkowy w realizacji, jeśli chcemy, aby nowo wybudowany dom mógł zostać przekazany do użytkowania, a konkretnie zamieszkania.

Czemu służy wytyczenie budynku w terenie?

Bez wytyczenia budowanego obiektu w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki, ekipa budowlana nie wiedziałaby, w którym miejscu rozpocząć pracę, a w konsekwencji wybudować nasz dom. Dlatego wytyczenia są tak istotnym punktem w harmonogramie realizacji każdych prac budowlanych. Dają one podstawę do przygotowania wykopów pod fundamenty domu.

Gdy ekipa wie już, gdzie mają znajdować się fundamenty, wytyczone zostają ławy fundamentowe

Etap wytyczenia ław fundamentowych obejmuje między innymi określenie poziomu posadowienia ław i posadzki parteru budowanego obiektu. Wyznaczeń tych każdorazowo dokonuje geodeta, potwierdzając tym samym każdy pomiar (wysokość, głębokość i szerokość fundamentów) w dzienniku budowy.

Pomiary geodezyjne niezbędne są także po zakończeniu naszej budowy

Realizacja pomiarów geodezyjnych to nie tylko kwestia etapu poprzedzającego faktyczną budowę obiektu. Przedmiotowych pomiarów dokonuje się także przed wzniesieniem ścian budynku oraz po zakończeniu prac budowlanych. W tym wypadku są to tzw. pomiary inwentaryzacyjne podwykonawcze, które potwierdzają, że budynek został zrealizowany zgodnie z przyjętymi wytycznymi oraz zatwierdzonym projektem.

Co jest potrzebne do wykonania stosownych pomiarów na placu budowy?

W przypadku pomiarów geodezyjnych liczy się przede wszystkim precyzja i niezawodność. Dlatego wszelkie urządzenia służące do ich wykonania odgrywają w pracy geodety tak istotną rolę. Główny sprzęt pomiarowy, jakim posługuje się na placu budowy geodeta to teodolit i niwelator. Ważne, aby był to sprzęt wysokiej klasy i najlepiej pochodzący od renomowanych producentów. Gdzie można taki znaleźć? Najprościej wchodząc na pomiar24.pl

 

Komentarze