Starasz się o pożyczkę? Sprawdź, jak poprawić swoją sytuację w oczach banku

Myślisz o wzięciu pożyczki? Pamiętaj, że zanim otrzymasz pieniądze, bank zechce sprawdzić, czy będziesz w stanie spłacić całą należność. Czym jest zdolność kredytowa i czy da się ją poprawić?

Zdolność kredytowa – kiedy będziesz jej potrzebował?

Zdolność kredytowa, jak sama nazwa wskazuje, przydaje się w sytuacji, gdy staramy się o pożyczkę pieniężną od instytucji bankowej. W pojęciu zdolności wyraża się nasza kondycja finansowa. Na podstawie pewnych przesłanek można ocenić, czy potencjalny kredytobiorca, będzie w stanie regulować nowe zobowiązanie finansowe. Badanie zdolności kredytowej może uchronić konsumenta np. przed popadnięciem w długi.

Bank podda weryfikacji naszą zdolność kredytową wtedy, gdy zechcemy ubiegać się o kredyt. I choć badanie zdolności kojarzy się wielu ze staraniami o kredyt hipoteczny, to omawiany proces będzie miał miejsce w przypadku wnioskowania także o inne pożyczki. Każdy, kto zechce złożyć wniosek o kredyt inwestycyjny, gotówkowy, samochodowy, firmowy, kartę kredytową, zakup ratalny, kartę kredytową bądź leasing, powinien liczyć się z tym, że bank sprawdzi zdolność kredytową.

Dlaczego bank bada Twoją zdolność kredytową

Banki zarabiają na udzielaniu kredytów. Aby jednak bank odniósł korzyść z tego tytułu, kredyt musi zostać spłacony. Pożyczkodawca chce zatem mieć pewność, że tak się stanie. Dlatego już na etapie składania wniosku chce wiedzieć, czy istnieje realna szansa, że kredytobiorca będzie mógł spłacić zobowiązanie w całości.

Bank po zbadaniu zdolności kredytowej wybranej osoby może wydać decyzję odmowną. Może uznać, że dana osoba nie posiada wystarczających dochodów, by zaciągnąć zobowiązanie we wskazanej wysokości albo, że jej historia kredytowa budzi obawy. Szansę na kredyt mogą bowiem przekreślić także nieterminowe spłaty poprzednich zobowiązań. Jeśli w bazach dłużników analityk bankowy znajdzie negatywne wzmianki na temat potencjalnego kredytobiorcy, wówczas może wnieść o nieprzyznanie pożyczki danej osobie. Również brak historii kredytowej bywa przyczyną decyzji odmownej, dlatego warto zadbać o zbudowanie pozytywnej historii kredytowej, np. poprzez korzystanie z kredytu ratalnego czy katy kredytowej. Warto pamiętać, że odmowna decyzja może okazać się tak naprawdę pozytywna, po pierwsze wskaże nam obszary do poprawy, po drugie: może nas uchronić przed popadnięciem w długi. 

Jak przebiega obliczanie zdolności kredytowej

Banki, analizując zdolność kredytową konsumenta, biorą pod uwagę dwa aspekty – ilościowy i jakościowy. W ramach tego pierwszego badają m.in. dochody potencjalnego kredytobiorcy. Im wyższe, tym lepiej. Istotną rolę odgrywa także ich źródło, jak również rodzaj umowy, na podstawie której osoba pobiera wynagrodzenie. Bank przygląda się także naszym zobowiązaniom. Bierze pod uwagę koszty naszego życia i opłaty, jakie ponosimy m.in. na utrzymanie domu. Jeśli posiadamy już kredyty, spłacamy raty za zakupy bądź też mamy na koncie innego rodzaju pożyczkę, bank również weźmie to pod uwagę.

Istnieje także analiza jakościowa. Bank bada tutaj kontekst, w jakim żyjemy. Może zatem sprawdzić, ile osób mamy na utrzymaniu, jaki jest nasz wiek ( np. osoby starsze  w niektórych bankach nie otrzymają kredytu hipotecznego na dłużej niż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego przez starszego z kredytobiorców), czym zajmujemy się na co dzień, jaki mamy rodzaj umowy i jak długo pracujemy w obecnym miejscu pracy. To tylko wybrane elementy analizy jakościowej. Jeśli jednak badamy swoją zdolność kredytową na własną rękę, warto pamiętać o jakościowych kryteriach. Możemy też korzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów zdolności kredytowej. Te bardziej rozbudowane badają zdolność także w oparciu o aspekty jakościowe.

Zdolność kredytową da się poprawić!

Dobra wiadomość jest taka, że zdolność kredytową można poprawić. Starając się zwiększyć swoje szanse na kredyt, możemy także poprawić własną płynność finansową. To dobra motywacja, żeby zastanowić się, czy kolejne zobowiązanie finansowe jest nam rzeczywiście potrzebne. Jeśli tak, warto rozważyć szybszą spłatę dotychczasowych drobnych pożyczek. Dobrze też rozważyć zasadność posiadania karty kredytowej czy debetu na koncie.

Starania o zwiększenie dochodów mogą przynieść poprawę zdolności kredytowej. Jeśli dłuższy czas pracujemy na umowie cywilnoprawnej, być może warto porozmawiać z pracodawcą o przejściu na umowę o pracę. Jednocześnie zaleca się zwiększenie kontroli nad bieżącymi wydatkami, jak również posiadanymi zobowiązaniami finansowymi. Przejrzenie rejestrów dłużników z kolei da nam odpowiedź, czy nie posiadamy choćby drobnych długów. A jeśli znaleźliśmy negatywną wzmiankę na swój temat, warto jak najszybciej porozumieć się z wierzycielem i spłacić należność.

Artykuł partnerski

Komentarze