Konkursy

kultura i sztuka

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje, który ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI. Formularze wniosków będą za kilka dni dostępne w systemie EBOI.

Nabór wniosków trwa do 17 kwietnia 2015 roku.

Więcej szczegółów oraz dokumenty do pobrania – tutaj: http://www.nck.pl/kultura-interwencje/313497-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-kultura-interwencje/

 

Projekty, rekrutacje, informacje

Fundacja SocLab i Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na spotkanie „Koniec kartografii kultury – czyli jak badać kulturę w zmianie?”,

podczas którego będziemy mieli okazję porozmawiać o współczesnych nurtach badania kultury. Dyskusja w czasie spotkania będzie koncentrować się wokół takich pytaniach jak:

– Jak zmienia się obecnie kultura?

– Jak w związku z tym badać kulturę? Czy dotychczasowe metody z nauk społecznych są wystarczające?

– Co to znaczy uczestniczyć w kulturze? Na ile statystyki (np. GUS) dają nam dokładny i adekwatny do rzeczywistości obraz uczestnictwa w kulturze?

Spotkanie będzie podsumowaniem projektu „Obserwatorium Żywej Kultury” – programu badawczego na temat kultury www.ozkultura.pl  i stanowi część projektu „Obserwatorium  Żywej Kultury w województwie podlaskim 2014” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Termin:

11 grudnia (czwartek) 2014, godz. 16.00-18.00

Miejsce:

Instytut Socjologii UwB, Pl. Uniwersytecki 1 ,  sala 108 a

GOŚCIE:

Dr hab. prof. UW Barbara Fatyga, Edwin Bendyk

Więcej informacji: www.soclab.org.pl