Projekty, rekrutacje, informacje

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe przygotowuje projekt w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna (źródło finansowania to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w ramach którego lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą realizować działania z zakresu ochrony środowiska.

W załączeniu zaproszenie do współpracy, w którym znajdują się szczegóły dotyczące przedsięwzięcia oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać do dnia 1 grudnia 2014 r. do godz. 16.00.