Urzędnika nie chciano ukarać, więc teraz wkroczy prokurator? „Nie zamierzam tolerować bezprawia”

Prokurator wkroczy, o ile oczywiście prokuratura poważnie potraktuje i zajmie się sprawą. A informuje o niej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, nie precyzując, jakiej miejscowości dotyczy sytuacja. Wiadomo, że organy ścigania zostały zawiadomione o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez urzędników administracji państwowej.

Biuro Rzecznika MŚP opisuje, iż zgłosił się tam przedsiębiorca, który – na miesiąc przed upływem 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie o wszczęciu wobec niego postępowania karnego skarbowego, skutkiem czego bieg tego przedawnienia został zawieszony.

Po analizie przedłożonych akt Rzecznik MŚP uznał, że w sprawie doszło do instrumentalnego stosowania prawa i wszczęto postępowanie wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego, na co wskazywał fakt, że organ skarbowy przez 5 lat nie znalazł podstawy, aby uznać, że podatnik popełnił przestępstwo skarbowe. W tej sytuacji – działając na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika, który zdaniem Rzecznika MŚP nadużył prawa wydając postanowienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego.

Po 4 miesiącach Rzecznik MŚP otrzymał lakoniczną informację, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono naruszenia po stronie urzędnika, skutkującą odpowiedzialnością dyscyplinarną. Rzecznik MŚP zwrócił się więc do organów skarbowych z wnioskiem o przesłanie akt postępowania wyjaśniającego lub przekazanie informacji, jakie dokumenty znajdowały się w aktach postępowania karnego skarbowego na dzień wydania postanowienia o jego wszczęciu – wyjaśnia biuro Rzecznika. – Przez kolejne 4 miesiące organy skarbowe najpierw zbywały Rzecznika MŚP wskazując, że przesłanie wnioskowanych akt jest niemożliwe, ponieważ znajdują się w innych urzędach, po czym poinformowano o braku prawnych podstaw zrealizowania jego wniosku. Nie odniosły też skutku wcześniejsze pisma Rzecznika do Ministra Finansów o objęcie nadzorem realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez organy skarbowe, wysłane w sprawach, w których ewidentnie doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu.

Dlatego tym razem, wyczerpawszy możliwości doprowadzenia do ukarania urzędnika państwowego w drodze postępowania dyscyplinarnego – wobec braku współpracy ze strony organów skarbowych – Rzecznik złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędnika państwowego.

Niestety, choć instrumentalne działania urzędników wciąż są częstym zjawiskiem, organy skarbowe najwyraźniej nie chcą korzystać z posiadanych instrumentów dyscyplinowania swych kadr. Ale, właśnie dlatego – jako Rzecznik, ustanowiony do obrony interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców – nie zamierzam dłużej tolerować ani bezprawia urzędników, ani przymykania oczu na takie działania przez ich zwierzchników. Stąd moje zawiadomienie do prokuratury – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przypominamy, że i w Białymstoku działa regionalne biuro Rzecznika MŚP. Jego dyrektorem jest Szczepan Barszczewski. Wśród uprawnień Rzecznika MŚP jest, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP. Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a organami władzy publicznej – samorządowymi i państwowymi. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Instytucja stoi na straży Konstytucji Biznesu, która wprowadziła takie zasady, jak: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów czy zasada proporcjonalności.

W obecnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, charakter pracy biura w Białymstoku się zmienił i koncentruje się na wsparciu przedsiębiorców w tym nadzwyczajnym okresie. Rzecznik MŚP w odpowiedzi na oczekiwania środowisk przedsiębiorców, po wielu sygnałach, wyszedł z propozycją akcji #RatujBiznes, by wesprzeć przedsiębiorców, czyli tych którzy stanowią o kondycji państwa. Jej szczegóły znajdują na stronie www.rzcznikmsp.gov.pl.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fkfut/domains/przedsiebiorczepodlasie.pl/public_html/wp-content/themes/milkit/single.php on line 34