,

W Białymstoku odbędzie się XLI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ludwika Zamenhofa. Zapisy trwają!

W dniach 27 – 31 grudnia 2022 r. Białystok stanie się szachową stolicą Polski. Miejscem turnieju będzie Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród. Pula nagród to aż 100 000 złotych. Organizatorem jest MUKS Stoczek 45 Białystok, a współorganizatorzy to Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku oraz Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych. Na sędziego głównego wyznaczony został Leszek Zega.

Organizatorzy przewidują zawody w następujących grupach turniejowych (ranking zgodnie z listą FIDE na dzień 1.12.2022 r.):

  • open A – turniej dla zawodników z rankingiem ELO >2100;
  • open B – turniej dla zawodników z rankingiem ELO 1600-2150;
  • open C – turniej dla zawodników z rankingiem ELO <1600 i bez ELO;
  • open D – turniej dzieci do lat 12 oraz zawodników z rankingiem PZSzach do 1800.

Do gry w grupach A i B mogą być dopuszczani zawodnicy niespełniający wymogów rankingowych.

Obowiązuje wpisowe.

Memoriał ma na celu popularyzację postaci Ludwika Zamenhofa (1859 – 1917), twórcy języka międzynarodowego esperanto, poligloty, lekarza. Na jego organizację wpadł w 1979 roku Jan Górski, ówczesny prezes Okręgowego Związku Szachowego Wojewódzkiej Federacji Sportu w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, systemu rozgrywek, harmonogramu, wpisowego, nagród, rezerwacji noclegu czy regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.stoczek45.pl/zamenhof.html

Red. PP, fot. Pixabay

Komentarze