ZUS zwraca pieniądze? Niektórzy przedsiębiorcy mogą na to liczyć!

Prawie 40 tysięcy płatników w województwie podlaskim ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Takich osób w całym kraju jest 1,6 mln. Co można z tym zrobić? Aktywni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność cały czas mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności. Nieaktywni mają pięć lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Po upływie tego okresu ulegną one przedawnieniu. Warto skontaktować się więc z ZUS i dowiedzieć się, czy po zamknięciu działalności nie zostały do zwrotu żadne nadpłacone środki pieniężne.

Gdy płatnik opłaci składki w wyższej wysokości niż zadeklaruje w dokumentacji rozliczeniowej lub niż wynika to z przepisów, wówczas powstanie nadpłata. Jeśli na koncie występują jakieś zaległości, to te składki Zakład zalicza w pierwszej kolejności na pokrycie takiego długu. Jeżeli zaległości nie ma, można otrzymać z ZUS zwrot nadpłaconych kwot lub zdecydować się na zaliczenie ich na poczet bieżących lub przyszłych wpłat.

Do końca stycznia (2019 – red.) tylko w oddziale w Białymstoku na kontach 33,5 tysiąca aktywnych płatników znajduje się prawie 56 mln zł nadpłat. To jedynie 2 proc. nadpłaconych środków w skali kraju. W całej Polsce 1,4 mln aktywnych płatników posiada nadwyżkę 2,5 mld zł. Można ją zlikwidować zmniejszając swoje najbliższe płatności o kwotę powstałej nadwyżki. Osoby, które noszą się z zamiarem zakończenia prowadzenie działalności, powinny wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty, zanim jeszcze zakończą aktywności – mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Prawie sześć tysięcy przedsiębiorców w naszym regionie, którzy wyrejestrowali działalność w ciągu ostatnich dwóch lat, w dalszym ciągu na swoich kontach posiada nadpłacone środki. Wysokość tych nadpłat to ponad milion złotych. W skali całego kraju to 111 mln zł. Warto pofatygować się do ZUS, jeśli po zamknięciu działalności płatnik nie jest pewny, czy saldo jest „zerowe”. Można również skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych. Tam również widoczne są nadpłaty albo niedopłaty na ostatni dzień miesiąca albo na dowolnie wskazany dzień.

Warto kontrolować na bieżąco stan swoich rozliczeń składkowych. Zakład zwraca nadpłatę składek, o którą wnioskuje płatnik, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Z wnioskiem o zwrot nie należy zwlekać, gdyż po pięciu latach od dnia wpłaty lub otrzymania zawiadomienia z ZUS, nadpłata się przedawnia.

P. Walczak, fot. pixabay.com

Komentarze