Życie zaczyna się po 60-tce

ASOS din

Fundacja Kulturalno-Oświatowa Podlasie zachęca mieszkańców gminy Zabłudów, a w szczególności miasta Zabłudów i wsi Zwierki, do udziału w projekcie „Życie zaczyna się po 60-siątce”, który finansowany jest z funduszy pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dotyczy integracji międzypokoleniowej i trwać będzie do końca 2015 roku. Mogą się zgłaszać chętne osoby powyżej 60 roku życia wraz z jednym członkiem rodziny, np. dzieckiem bądź wnukiem. W ramach projektu odbywać się będą liczne spotkania, wycieczki objazdowe, np. do Wsi Bocianiej w Pentowie koło Tykocina czy ogrodu botanicznego Ziołowy Zakątek w Korycinie. Zaplanowane zostały również wycieczki do instytucji kultury w Białymstoku, np. Opery i Filharmonii Podlaskiej, warsztaty z członkami rodzin, zajęcia teatralno-kabaretowe oraz festyny rodzinne. Każdy otrzyma album ze pamiątkowymi zdjęciami na których uwiecznione zostaną odbyte wydarzenia. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zapraszamy na stronę organizatora: fundacjapodlasie.cba.pl

Komentarze