Projekty, rekrutacje, informacje

ASOS din

Fundacja Kulturalno-Oświatowa Podlasie zachęca mieszkańców gminy Zabłudów, a w szczególności miasta Zabłudów i wsi Zwierki, do udziału w projekcie „Życie zaczyna się po 60-siątce”, który finansowany jest z funduszy pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dotyczy integracji międzypokoleniowej i trwać będzie do końca 2015 roku. Mogą się zgłaszać chętne osoby powyżej 60 roku życia wraz z jednym członkiem rodziny, np. dzieckiem bądź wnukiem. W ramach projektu odbywać się będą liczne spotkania, wycieczki objazdowe, np. do Wsi Bocianiej w Pentowie koło Tykocina czy ogrodu botanicznego Ziołowy Zakątek w Korycinie. Zaplanowane zostały również wycieczki do instytucji kultury w Białymstoku, np. Opery i Filharmonii Podlaskiej, warsztaty z członkami rodzin, zajęcia teatralno-kabaretowe oraz festyny rodzinne. Każdy otrzyma album ze pamiątkowymi zdjęciami na których uwiecznione zostaną odbyte wydarzenia. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zapraszamy na stronę organizatora: fundacjapodlasie.cba.pl

Szkolenia, warsztaty

plakat Czas na start

Fundacja Rock&Roll Dzieciom ogłasza nabór na szkolenia organizowane w ramach projektu „CZAS NA START” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
Osoby w wieku 16-21 lat, (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz starsi), które zamieszkują bądź kształcą się na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego.

TERMIN REALIZACJI SZKOLEŃ:
od kwietnia 2015 do lipca 2015, warsztaty będą odbywać się w trybie wieczorowym z częstotliwością 2 spotkania tygodniowo

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ:
36h/1 grupa szkoleniowa

– SZKOLENIE I Planowanie działalności gospodarczej. Biznesplan jako pierwszy etap na drodze do własnej działalności gospodarczej (8h)
– SZKOLENIE II Działalność gospodarcza – pozyskiwanie funduszy (4h)
– SZKOLENIE III Rejestracja działalności gospodarczej (4h)
– SZKOLENIE IV Metody wsparcia działalności gospodarczej (8h)
– SZKOLENIE V Działalność gospodarcza a ograniczanie ryzyka (4h)
– SZKOLENIE VI Etyka w biznesie a CSR (8h)

Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście do biura projektu (ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6), pocztą tradycyjną bądź elektroniczną szkola@akademiarr.pl

Rekrutacja trwa

Więcej informacji można uzyskać:
tel. 570-994-070
e-mail: inkubator.doradztwo@gmail.com

 

Projekty, rekrutacje, informacje

w kadrze seniora

Fundacja Helena zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „W kadrze Seniora”. 

Marzysz o tym, by robić ciekawe zdjęcia? Chcesz wiedzieć, jak fotografować ludzi, przyrodę lub obiekty architektoniczne? Jeśli tak, weź udział w projekcie realizowanym przez Fundację „Helena”.

Warsztaty adresowane są do osób w wieku 50+. Warunkiem udziału jest posiadanie dobrej energii i chęci uczenia się. W trakcie zajęć plenerowych wykorzystywane będę cyfrowe aparaty fotograficzne lub telefony komórkowe przyniesione przez uczestników. Projekt zakłada uruchomienie strony internetowej (bloga), profilu na Facebooku oraz zamieszczenie najlepszych zdjęć!
Rekrutacja oraz informacje dotyczące warsztatów pod numerem telefonu: (85) 741 57 01.

Serdecznie zapraszamy!

 

plakat W kadrze Seniora

Projekty, rekrutacje, informacje

w kadrze seniora

Fundacja Helena zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „W kadrze Seniora”. 

Marzysz o tym, by robić ciekawe zdjęcia? Chcesz wiedzieć, jak fotografować ludzi, przyrodę lub obiekty architektoniczne? Jeśli tak, weź udział w projekcie realizowanym przez Fundację „Helena”.

Warsztaty adresowane są do osób w wieku 50+. Warunkiem udziału jest posiadanie dobrej energii i chęci uczenia się. W trakcie zajęć plenerowych wykorzystywane będę cyfrowe aparaty fotograficzne lub telefony komórkowe przyniesione przez uczestników. Projekt zakłada uruchomienie strony internetowej (bloga), profilu na Facebooku oraz zamieszczenie najlepszych zdjęć!
Rekrutacja oraz informacje dotyczące warsztatów pod numerem telefonu: (85) 741 57 01.

Serdecznie zapraszamy!

 plakat final

 

Podlaskie Organizacje Pozarządowe

zdjecie z koncertu

Jedna z białostockich Fundacji realizuje projekt będący jednocześnie jej nazwą – Budujemy Ludzi Pokolenia JPII. Jest on związany z szeroko pojętą ideą inwestowania w rozwój intelektualny i duchowy ludzi – zwłaszcza młodych. Jego celem jest budowanie osób świadomych swojej tożsamości, wartości, dobrze przygotowanych do wyzwań współczesnego świata. Cel, jakiego podjęła się Fundacja, wydaje się niezwykle trudny, ale ponieważ osiągany jest on poprzez kompleksowe działania, jest już osiągany.

Budowanie Ludzi wyraża się m.in. poprzez prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Sitarskiej 25, Katolickiego Przedszkola, a w przyszłości także i Gimnazjum. Kolejnym ważnym działaniem, w ramach Budowania Ludzi, jest formacja duchowa, którą Fundacja razem ze Wspólnotą Ezechiasz oferuje młodzieży i dorosłym. Wspólną misją Fundacji i Wspólnoty jest ewangelizacja i prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej, co wpisuje się w idee inwestowania w ludzi i budowania ich. Prowadzone są także rekolekcje wakacyjne, na które co roku przyjeżdża około 250 osób. Jest to efekt szerokich działań ewangelizacyjnych.
Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JPII we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Ezechiasz prowadzi i organizauje ponadto: kursy Alfa, rekolekcje dla kobiet imężczyzn, kursy małżeńskie, młodzieżowe warsztaty uwielbienia.
Od 2012 roku Fundacja corocznie organizuje Festyn Rodzinny „Budujemy Ludzi”, którego głównym celem jest promocja wartości prorodzinnych poprzez wspólne uczestnictwo rodzin w wydarzeniach kulturalnych oraz artystycznych organizowanych przez miasto. Festyn ma za zadanie również aktywizację młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w wolontariacie.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji Budujemy Ludzi Poklenia JPII na stronie: budujemyludzi.pl

Tutaj link do filmiku – Relacja z Festynu Budujemy Ludzi 2014 r.

 

Projekty, rekrutacje, informacje

 

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wraz z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt Młodość + Przedsiębiorczość = Sukces.

Termin realizacji projektu 1.10.2014-28.02.2015

Szkolenia w ramach projektu:

1. Planowanie działalności gospodarczej i tworzenie biznesplanu

2. Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą/ dostępne metody wsparcia finansowego i niefinansowego

3. Rejestracja działalności gospodarczej / mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej

4.  Księgowość w przedsiębiorstwie / ulgi i odliczenia.

Więcej informacji o projekcie na stronie mlodoscprzedsiebiorczoscsukces.europartner-akie.pl