Będzie pomoc dla tych, którym grozi upadłość. Czyli polityka Nowej Szansy dla przedsiębiorstw

Właśnie wchodzi w życie Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r.o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, skierowana do właścicieli małych i średnich firm, którzy zmagają się, w wyniku pandemii, z problemami związanymi z prowadzeniem bądź niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa przewiduje szereg regulacji dotyczących przeciwdziałania upadłości firm, w tym długoletnią pomoc dla przedsiębiorców, którzy przechodzą kryzys oraz w celu pomocy w ponownym rozpoczęciu działalności.

Wsparcie to będzie miało głównie charakter finansowy. Adresatami nowych regulacji będą przedsiębiorcy, którzy są już w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec zagrożenia likwidacji. Pomoc przeznaczona będzie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją, tak aby przedsiębiorca zyskał zdolność konkurowania na rynku.

Głównym założeniem regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności na czas potrzebny do przygotowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji.

Pomoc udzielana będzie w formie pożyczki na 6 miesięcy. Jeżeli okaże się, że pomoc taka jest niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę i przedłużyć jednocześnie spłatę pożyczki na okres do 18 miesięcy.

Natomiast jeżeli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie on mógł kontynuować swoją dotychczasową działalność zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Tak więc, głównym celem powyższej regulacji jest zapobieganie przedwczesnej upadłości, skierowane do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Iwona Ptaszyńska, radca prawny / Fot. pixabay.com

Komentarze