CRM – skuteczny instrument budowania marki

Cause Related Marketing, czyli marketing społecznie zaangażowany, został zapoczątkowany w USA w latach 70. ubiegłego wieku. W Polsce pierwsze działania CRM odnotowano pod koniec lat 90. Programy z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie cieszą się coraz większą popularnością i powszechną akceptacją ze strony Polaków ze względu na płynące z nich korzyści.

CRM to idealne rozwiązanie dla każdej z trzech stron: społeczeństwa, organizacji charytatywnych oraz firm. Dla przedsiębiorców stanowi doskonały instrument budowania wizerunku marki, z kolei dla organizacji non-profit jest szansą na pozyskanie dotacji na realizację ich celów, które zwykle są korzystne dla całości lub części jakiejś społeczności. Niestety wśród wielu polskich działaczy z sektora non-profit oraz przedsiębiorców panuje przekonanie, iż marketing społecznie zaangażowany jest zbyt trudny i przynosi znikome efekty. Działania firmy G2A.COM, wspierającej różne organizacje charytatywne i akcje społeczne, są jednak najlepszym kontrargumentem dla tego typu opinii.

Na czym polega CRM?

Marketing społecznie zaangażowany polega na partnerskiej działalności przedsiębiorstwa oraz organizacji niekomercyjnej. Współpraca ta nastawiona jest na osiągnięcie obustronnych korzyści. Sue Adkins w Cause Related Marketing trafnie podkreśla, że żaden z podmiotów realizujących CRM nie może być wyróżniony. Oznacza to, że nie powinno dojść do sytuacji, w której jeden z uczestników odnosi zysk kosztem drugiego. W ramach jednego przedsięwzięcia realizowane są jednocześnie potrzeby i zainteresowania przedsiębiorcy oraz rozwiązywane problemy o charakterze społecznym.

Odpowiednio zaplanowany i zarządzany CRM może przynieść firmie szereg wymiernych korzyści w ramach budowania wizerunku marki. Właściwa realizacja tej strategii skutkuje zwykle wieloletnią przewagą konkurencyjną. Polega ona na zdobyciu zaufania i lojalności konsumentów, poprawie reputacji i wizerunku społecznego i wiąże się ze wzrostem wrażliwości i motywacji samych pracowników. Z kolei błędnie przeprowadzona inicjatywa w ramach marketingu społecznie zaangażowanego może doprowadzić do sytuacji zupełnie przeciwnej, a tym samym wpłynąć na osłabienie zaangażowanych podmiotów.

Istotę marketingu zaangażowanego społecznie stanowi partnerstwo przedsiębiorstwa oraz organizacji charytatywnej. Jest to niezwykle ważne również ze strony działaczy non-profit, dla których wsparcie ze strony administracji państwowej jest coraz mniejsze. CRM daje im możliwość pozyskania źródeł dotacji, aby mogły realizować swoje cele społeczne oraz bardziej zaangażować się w inne programy.

Marketing społecznie zaangażowany najczęściej utożsamiany jest z promocją sprzedaży, gdzie zakup produktu od danej firmy skutkuje zasileniem konta poszczególnych organizacji non-profit. CRM może jednak przybierać różne formy, co doskonale obrazują działania  G2A.COM.

G2A.COM działa na rzecz społeczeństwa

Współpraca firmy G2A z fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest świetnym przykładem właściwie przeprowadzonej inicjatywy z zakresu marketingu społecznie zaangażowanego. W ramach 25. Finału G2A.COM połączyło siły z Ligą Superbohaterów, której członkowie przebrali się za postacie znane z kina i komiksów, a następnie odwiedzili szpitale dla dzieci. Dzięki tej współpracy G2A mogło obdarować małych pacjentów niezwykłymi prezentami, a tym samym wywołać na ich twarzach uśmiech i podzielić się odrobiną radości.

Również w tym roku G2A.COM postanowiło wesprzeć działania Jurka Owsiaka. Na platformie Allegro pojawiła się licytacja, której zwycięzca mógł zobaczyć jak wygląda praca w centrum badawczo-rozwojowym G2A w Rzeszowie. Firma zapewniła swoim gościom nie tylko pełne wyżywienie, nocleg i pokrycie kosztów dojazdu, ale też niezwykłego przewodnika, którym był streamer Leh. Goście mieli również możliwość przetestowania gry stworzonej w technologii wirtualnej rzeczywistości oraz wzięcia udziału w after party w Games Roomie z pracownikami firmy. G2A przekazało również na aukcję T-shirty z podpisami swoich partnerów – drużyny e-sportowej Virtus.pro i streamera Izaka.

G2A.COM działa również na rzecz społeczności lokalnej w miastach, w których znajdują się biura firmy. “Daj się zobaczyć” to niezwykła inicjatywa podjęta we współpracy z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, która miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Gdy pracownicy rzeszowskiego centrum badawczo-rozwojowego G2A zauważyli problem, jakim jest brak oświetlenia w niektórych miejscach, a tym samym duże zagrożenie potrącenia pieszych, firma postanowiła przekazać mieszkańcom opaski odblaskowe. W grudniu 2017 roku w najbardziej uczęszczanych częściach Rzeszowa rozdano aż 20 tysięcy opasek. Akcja nie tylko pokazała, że firma chce realnie wpływać na losy mieszkańców, zapobiegając tragicznym wypadkom, ale też zwróciła uwagę na bardzo istotny, choć często bagatelizowany przez pieszych problem.

G2A wspiera uczelnie, czego przykładem jest otwarcie we współpracy z Politechniką Rzeszowską nowoczesnego laboratorium VR na Wydziale Elektroniki i Informatyki”. Pomieszczenie zostało wyposażone w systemy komputerowe o wysokiej wydajności i nowoczesny sprzęt VR, co umożliwia realizację interdyscyplinarnych projektów studenckich. Dzięki pracowni studenci politechniki mają szansę rozwijania swoich pasji oraz poznania najnowocześniejszych technologii. Takie przedsięwzięcie oraz pozytywne opinie o G2A potwierdzają, że Rzeszów jest obecnie stolicą innowacji. Ponadto pojawiający się w laboratorium pracownicy G2A pomagają studentom oraz dzielą się swoim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą. Ta inicjatywa jest wymarzoną okazją dla młodego pokolenia i pokazuje, że kariera w G2A to droga ciągłego rozwoju i szansa na zdobycie satysfakcjonującej pracy w Polsce.

Marketing społecznie zaangażowany powinien zawsze być korzystny dla obu stron. Opisywane akcje G2A.COM nie tylko pozytywnie wpłynęły na wizerunek firmy, ale przede wszystkim były realnym wsparciem dla fundacji WOŚP oraz działaniem na rzecz społeczności lokalnej. Nie jest to też jednorazowa pomoc, lecz stała współpraca, co dodatkowo podkreśla wiarygodność G2A. Ponadto otwarcie laboratorium wirtualnej rzeczywistości daje studentom nie tylko możliwość rozwoju, ale przede wszystkim przygotowuje ich do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Niewątpliwą dodatkową korzyścią, którą dzięki tej inicjatywie zyskuje nasz kraj, jak i samo G2A, jest przyszła wykwalifikowana kadra.

Artykuł partnerski

Komentarze