Cudzoziemcy wracają do pracy w Polsce. W Podlaskiem pobity rekord

Największy wzrost liczby cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeń nastąpił w latach 2015-2019. Punkt szczytowy został osiągnięty w lutym tego roku. Od marca 2020 roku nastąpił spadek liczby ubezpieczonych obcokrajowców. Miało to związek z ograniczeniami wprowadzonymi w naszym kraju z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W okresie pandemii od marca do końca czerwca liczba pracujących z zagranicznym paszportem spadła o 65 tys., a w województwie podlaskim o ponad 1 tys.

– W całym kraju obecnie jest ubezpieczonych 689 tys. cudzoziemców. Już w sierpniu liczba zatrudnionych obcokrajowców w województwie podlaskim przekroczyła szczytową liczbę z lutego br. i wyniosła przeszło 13,4 tys. W kraju ten pułap jeszcze wówczas nie został osiągnięty. Ale już wrzesień pokazał, że od czerwca, czyli najniższego wskaźnika, wzrost w kraju nastąpił o 84 tys., a w Podlaskiem o 2 tys. osób. Największą migrację można zauważyć wśród Ukraińców. Tylko w naszym regionie od końca półrocza ich liczba zwiększyła się o ponad 1,2 tys. osób i aktualnie legalnie zatrudnionych jest 5,5 tys. obywateli Ukrainy. Nieco mniejszy ruch daje się zauważyć wśród najliczniejszej w naszym regionie narodowości, a mianowicie Białorusinów. Obecnie ich liczba to ponad 6,3 tys., a od połowy roku przybyło zaledwie ok. 500 ubezpieczonych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Udział legalnie pracujących cudzoziemców spoza Unii Europejskiej zbliżony jest do poziomu 94,2% w całym kraju. W Podlaskiem wygląda to nieco inaczej. Zatrudnionych, którzy nie pochodzą z UE, jest aż 99,4 %.

– Większość cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce to mężczyźni. Stanowią oni 67,2% przyjezdnych. W populacji obcokrajowców podlegających ubezpieczeniom społecznym dominują osoby w wieku 20-49 lat. To 84,1%. wszystkich zatrudnionych. Najliczniejsza grupa to osoby w wieku 30-34 lata i stanowią 17 % wszystkich pracujących z zagranicy. Udział pracowników wśród ubezpieczonych cudzoziemców kształtuje się na poziomie ok. 60%, podczas gdy na prowadzenie własnego biznesu decyduje się zaledwie 3-4% populacji napływowej – dodaje rzeczniczka.

Największa liczba zatrudnionych cudzoziemców wykonuje prace w sekcji związanej z usługami administrowania i wspierającymi, przetwórstwem przemysłowym, transportem i gospodarką magazynową, a także budownictwem. Najmniej w edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także informacji i komunikacji.

Pandemia spowodowała, że nastąpił spadek zatrudnienia obcokrajowców przede wszystkim w sektorze usług administrowania. Natomiast wzrost liczby dał się zauważyć w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także informacji i komunikacji.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze