Deklaracja zgodności WE – klucz do handlu na terenie Unii Europejskiej

Deklaracja zgodności WE odgrywa kluczową rolę w pracy producentów, importerów czy dystrybutorów. Niektóre wyroby powinny spełnić konkretne wymagania wyszczególnione w dyrektywach Nowego Podejścia, zanim zostaną dopuszczone do obrotu. Jakie produkty posiadają oznaczenie CE? Dowiedz się więcej na temat świadectwa zgodności WE i wpływu jednolitych regulacji unijnych na rozwój handlu!

Co to jest deklaracja zgodności WE?

Deklaracja zgodności WE jest wystawiana przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) w formie dokumentu i stanowi pisemne potwierdzenie, że dany wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia.

Dyrektywy dotyczą wyrobów, których jakość może mieć wpływ na zdrowie i życie konsumentów, czyli m.in.:

  • zabawek (2009/48/WE);
  • maszyn (2006/42/WE);
  • urządzeń elektronicznych EMC (2014/30/UE).

Kluczowa rola deklaracji w wewnętrznym handlu UE

Deklaracja WE odgrywa kluczową rolę w regulowaniu handlu w Unii Europejskiej – to właśnie od niej zależy, czy dany wyrób trafi do legalnego obrotu, czy też nie. Wystawienie deklaracji zgodności WE uprawnia producenta do naniesienia oznakowania CE (fr. Conformite Europeenne) na dany produkt, dzięki któremu możliwe staje się wprowadzenie go na rynek we wszystkich państwach członkowskich. Warto podkreślić, że nie każdy produkt wymaga oznaczenia, a umieszczenie oznakowania w takim przypadku jest karalne.

Składniki deklaracji zgodności WE

W przypadku odprawy celnej samo oznaczenie CE na produkcie nie wystarczy – do przejścia kontroli wymagana jest odpowiednia dokumentacja, czyli świadectwo zgodności WE. Co powinno znaleźć się w takim dokumencie i jak go prawidłowo sporządzić? Sprawdź, jak wygląda cała procedura w praktyce!

Świadectwo zgodności WE: kluczowe elementy

Na każde świadectwo WE składa się kilka kluczowych elementów.

Deklaracja zgodności powinna zawierać następujące informacje:

  • nazwę i adres producenta;
  • dane dotyczące wyrobu (np. numer typu, pochodzenie);
  • dyrektywę.

Dodatkowo należy wskazać nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, o ile ocena zgodności produktu odbywała się z jej udziałem.

Proces deklaracji zgodności WE

Każdy podmiot przygotowujący się do złożenia deklaracji powinien zacząć od sprawdzenia, czy oferowany przez niego wyrób podlega konkretnym dyrektywom. Jak wspomniano wcześniej – nie wszystkie produkty muszą mieć oznaczenie CE. Następnie należy bliżej przyjrzeć się poszczególnym wymogom zawartym w regulacjach Nowego Podejścia i przeprowadzić analizę ryzyka. Kolejny krok to ustalenie, czy dany towar spełnia unijne normy zharmonizowane. Jeśli tak, można przejść do oceny zgodności z dyrektywami. Na tym etapie producent nie musi działać samodzielnie, a może wspomóc się usługami jednostki notyfikowanej.

Certyfikacja stanowi dobrowolny proces, nad którym pieczę sprawuje wybrana przez producenta notyfikowana jednostka certyfikująca. Uzyskany certyfikat zgodności WE nie jest obowiązkowy, aczkolwiek stanowi dodatkowy atut w przypadku producentów, którzy pragną wyróżnić się na tle konkurencji i pozyskać nowych kontrahentów.

Po pozytywnym przejściu całego procesu pozostaje sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej, w której powinny znaleźć się szczegółowe informacje na temat produktu, w tym m.in. sposób działania, uzyskane certyfikaty, instrukcje czy sprawozdania. Producent może wówczas wystawić deklarację zgodności WE i umieścić znak CE.

Praktyczne zastosowania deklaracji zgodności WE

Deklaracja zgodności WE przynosi wiele korzyści zarówno dla profesjonalnych uczestników rynku, jak i samych konsumentów. Przyjrzyjmy się bliżej wpływowi oznaczenia CE na proces produkcyjny i zakupowy.

Deklaracja a swobodny ruch towarów

Ujednolicenie standardów i procesów wpływa na zmniejszenie barier handlowych w UE. W sytuacji, w której producenci musieliby dostosowywać się do poszczególnych wymagań w każdym państwie członkowskim, wprowadzenie towarów na rynek byłoby nie tylko czasochłonnym, ale i kosztownym przedsięwzięciem. W konsekwencji powszechnie obowiązujące regulacje unijne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i poprawy efektywności handlu.

Wpływ na konsumenckie zaufanie

Świadomość konsumentów co do dokonywanych wyborów zakupowych stale rośnie. Ze wszystkich opcji dostępnych na rynku najchętniej sięgają po produkty, które gwarantują wysoką jakość i w żaden sposób nie mają negatywnego wpływu na życie i zdrowie. Oznaczenie CE cieszy się powszechnym zaufaniem społecznym i daje ludziom pewność, że dany towar powstał zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dyrektyw Nowego Podejścia.

Znaczenie świadectw zgodności WE dla przemysłu

Deklaracja zgodności WE przyczynia się do poprawy i rozwoju europejskiego przemysłu i gospodarki. Dzięki niej producenci mogą wprowadzać swoje wyroby do obrotu we wszystkich krajach członkowskich, a jednolity system pozwala ograniczyć koszt i czas produkcji. Co więcej, oznaczenie CE to bardzo istotny wyznacznik nie tylko dla samych konsumentów, ale i odbiorców, dostawców czy innych firm sięgających po dany towar. Tym samym świadectwo zgodności WE wpływa stymulująco na handel w całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy, aby zachować konkurencyjność, muszą dbać o jakość swoich produktów i dostosowywać się do coraz wyższych standardów bezpieczeństwa i jakości.

Artykuł sponsorowany

Komentarze