Deklaracje PIT — jaki formularz, do czego i dla kogo

Wraz z początkiem stycznia rozpoczyna się sezon rocznych rozliczeń podatku PIT od osób fizycznych. W 2019 roku rozliczeniu podlegać będą dochody za 2018 rok. Jeśli prowadzimy różne rodzaje działalności, możemy mieć problem z dobraniem odpowiedniego formularza. W dalszej części tego artykułu dowiesz się, jaki druk PIT musisz wybrać, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Co to jest PIT?

Deklaracja PIT (z angielskiego Personal Income Tax) to dokument urzędowy przygotowany w związku z opodatkowaniem podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacje wskazane przez podatników stanowią oficjalną informację dla organów podatkowych, co do kwot przychodów, dochodu, kosztów, zaliczek, ulg i odliczeń, metod i form opodatkowania, z jakich podatnicy korzystali w danym okresie rozliczeniowym. Warto przy tym pamiętać, że dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Wyjątek stanowią przychody kwalifikowane do grupy zwolnień przedmiotowych. Nazwy formularzy funkcjonujących w Polsce określane są przez Ministerstwo Finansów.

Rodzaje PIT-u, czyli który formularz PIT wybrać?

Do dyspozycji podatników są różne formularze rocznych zeznań podatkowych:

  • najpopularniejszy PIT-37 (dedykowany dla osób uzyskujących dochody z umów o pracę oraz emerytur i rent),
  • PIT-36 (przeznaczony dla osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej),
  • PIT-36L (dla osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką w wysokości 19 proc.),
  • PIT-38 (dla osób uzyskujących dochody ze sprzedaży papierów wartościowych)
  • PIT-39 (dla osób uzyskujących dochody ze sprzedaży nieruchomości).

Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia formularza PIT?

Możliwości rozliczenia PIT są dwie: tradycyjna i nowoczesna. Ta pierwsza, to wypełnianie papierowego formularza rocznego zeznania podatkowego z długopisem i kalkulatorem w ręku. Druga metoda to wypełnianie deklaracji PIT przy pomocy komputera i specjalnych programów bądź aplikacji.

W obu przypadkach rozliczeń będą wymagane informacje od pracodawcy o uzyskanych w ciągu roku dochodach, z ZUS o wysokości dochodów z emerytur i rent do wypełnienia zeznania rocznego. Jeśli planujemy korzystać z ulg konieczne będą również dokumenty, które potwierdzają poniesienie objętych tymi ulgami wydatków. W tym wypadku liczą się wszelkiego rodzaju faktury, rachunki czy wyciągi bankowe (m.in. ulga za Internet, ulga za leki, odliczenie darowizn).

Najważniejszym dokumentem, którego potrzebujemy do rozliczenia PITu jest deklaracja PIT-11 otrzymana od pracodawcy. Emeryci i renciści otrzymają deklarację PIT-40A lub PIT-11A. Z kolei do rozliczenia dochodów giełdowych i z tzw. innych źródeł podatnicy otrzymają PIT-8C. We wspomnianych deklaracjach znajdują się kwoty uzyskanego przez nas przychodu, kwoty zaliczek pobranych przez płatnika oraz pobrane składki na ubezpieczenia. Musimy przepisać te kwoty do odpowiedniego w naszym przypadku PITu (zwykle PIT-37).

 

Jak rozliczyć PIT?

Roczne rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Jeśli w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł, może to skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania.

Na początku warto zacząć od ulgowych załączników, gdzie wyliczone w nich kwoty przysługujących podatnikowi odpisów, przenosi się do podstawowych druków zeznań rocznych. Do deklaracji PIT z informacji od pracodawców przepisujemy kwoty przychodów, kwoty przysługujących kosztów uzyskania przychodu oraz pobranych w ciągu roku zaliczek na podatek. Pominięcie tych ostatnich, to działanie na własną szkodę, bo zaliczki, to pieniądze, które już fiskusowi zapłaciliśmy i jeśli nie wykażemy ich w deklaracji PIT, urząd skarbowy wezwie nas do złożenia korekty zeznania. Z kolei jeśli nie zauważy naszego błędu, to będziemy zobowiązani zapłacić wyższy podatek.

Z informacji od pracodawców przenosimy do formularzy PIT także kwoty zapłaconych w ciągu roku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pierwszą odliczamy od dochodu, drugą od podatku. Dzięki nim nasze zobowiązanie wobec urzędu skarbowego jest niższe. Więcej informacji na temat rozliczania i wypełniania deklaracji PIT, znajdziemy pod adresem https://kapitalni.org/pl/artykuly/jak-samodzielnie-rozliczyc-i-wypelnic-pit,73,290.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Termin złożenia PIT za zeszły rok i zapłatę brakującego upływa z dniem 30 kwietnia bieżącego roku. Warto się pospieszyć ze złożeniem PIT fiskusowi. Jeśli w naszym zeznaniu mamy nadpłatę, dzięki temu szybciej odzyskamy nasze pieniądze. W przypadku niedopłaty nie musimy się śpieszyć bowiem brakujące pieniądze można wpłacić przed końcem rozliczeń.

Artykuł partnerski

Komentarze