Kolej przewiezie więcej towarów po szerokich torach w Siemianówce

Dobiega końca modernizacja szerokotorowej linii kolejowej od granicy państwa w Siemianówce do Zabłotczyzny. Gotowe są tory i mosty, kończy się montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace prowadzone są także na trasie Kuźnica Białostocka – Geniusze. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA za ponad 350 mln zł, dofinansowane z RPO Województwa Podlaskiego, stworzą nowe możliwości rozwoju gospodarczego.

Na linii kolejowej granica państwa – Zabłotczyzna zakończono prace torowe. Wymieniono 20 km torów, wyremontowano most dla toru szerokiego nad Zalewem Siemianówka oraz kilkanaście innych obiektów inżynieryjnych, m.in. przepustów.

Na stacji w Siemianówce pociągi kursują po nowych torach. Kończy się montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w nastawni. Nowe urządzenia zapewnią sprawny i bezpieczny przewóz towarów. Wyposażona zostanie także nowa nastawnia na stacji Zabłotczyzna. Wzrośnie przepustowość trasy, dzięki czemu więcej towarów pojedzie koleją – najbardziej ekologicznym środkiem transportu.

W Kuźnicy Białostockiej wykonawca buduje nowe tory. Prace są także w pobliżu terminala paliw w Sokółce (os. Buchwałowo). Zmodernizowany został 19-kilometrowy odcinek linii od granicy z Białorusią w stronę Sokółki. Remont 16 przejazdów kolejowo – drogowych zwiększy poziom bezpieczeństwa i usprawni przejazdy samochodów i pociągów. Od czerwca z przebudowanego skrzyżowania torów z drogą krajową nr 19 w Sokółce korzystają kierowcy i piesi.

Na linii Kuźnica Białostocka – Geniusze zostanie wymienionych łącznie 27 km torów. Przebudowanych lub wyremontowanych będzie 16 obiektów inżynieryjnych. Instalacja nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy bezpieczeństwo i usprawni ruch pociągów. Dzięki inwestycji możliwe będzie przywrócenie ruchu pociągów na odcinku Sokółka – Geniusze, wyłączonym z eksploatacji od 1992 r.

Modernizacje szerokotorowych linii kolejowych w województwie podlaskim to inwestycje ważne dla usprawnienia przewozów towarowych pomiędzy Polską i Białorusią, a także pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Przewóz towarów przez granicę będzie szybszy i sprawniejszy – po torach będzie mogło kursować więcej pociągów. Stacje towarowe będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś) i do 1050 m długości. Więcej towarów na torach to mniej ciężarówek na drogach i więcej korzyści dla środowiska, a także większe możliwości punktów przeładunkowych na terenie województwa.

Modernizacja linii kolejowej Kuźnica Białostocka – Geniusze (nr 57) prowadzona jest w ramach projektów:

  • „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze”;
  • „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo”.

Łączna wartość projektów to około 200 mln zł netto. Modernizacja dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakończenie ostatnich prac planowane jest na przyszły rok.

Modernizacja linii kolejowej granica państwa – Zabłotczyzna (nr 59) prowadzona jest w ramach projektów:

  • „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (s)” o wartości 78,9 mln zł netto, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Funduszu Kolejowego;
  • „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz” o wartości 78,8 mln zł netto, finansowanego w całości z budżetu państwa (wchodzącego w zakres szerszego projektu pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”).

Red. PP, fot. PKP PLK

Komentarze