Oto najlepsze inwestycje Polski Wschodniej. Wśród laureatów – Białystok

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych, rozbudowa infrastruktury, stworzenie nowych miejsc pracy i wypoczynku – wyróżniono projekty, które w ostatnim roku najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarczego pięciu polskich województw. Nagrody TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018 zostaną wręczone podczas V Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (Eastern Economic Congress – EEC).

Już po raz piąty nagrodziliśmy inwestycje Polski Wschodniej pokazując, jak poprzez mądrze pomyślane i sprawnie przeprowadzone przedsięwzięcia zmienia się gospodarczy i społeczny krajobraz miast i gmin, rośnie jakość życia mieszkańców i jak w praktyce realizuje się dobre pomysły na rozwój makroregionu – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisów PortalSamorzadowy.pl, PulsHR.pl i WNP.PL.

Celem konkursu TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018 jest wyróżnienie najlepszych inwestycji w regionie, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki i mieszkańców pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Swoje typy wskazała Rada Konsultacyjna plebiscytu, specjalnie wyróżnienie przyznali także internauci.

Laureaci konkursu TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018

Inwestycje w rekreację i sport oraz przebudowa dróg w Stalowej Woli

Nagroda dla gminy Stalowa Wola za projekt rozwoju terenów zielonych, budowę wielopokoleniowych stref aktywności sportowej oraz budowę wodnego placu zabaw w Stalowej Woli. Dzięki poszczególnym inwestycjom mieszkańcy otrzymali lub niebawem otrzymają nowe przestrzenie rekreacji czynnej i biernej (ciągi komunikacyjne, punkty widokowe, place zabaw, altanę wypoczynkową, elementy małej architektury), boiska trawiaste, wypoczynkowe tarasy drewniane, plażę z piasku, murawy rekreacyjne.

Centrum dystrybucyjne Zalando Lounge w Ameryce

Nagroda dla miasta Olsztynek za stworzenie dogodnych warunków dla budowy centrum dystrybucyjnego Zalando Lounge w Ameryce oraz dla firmy Hillwood Polska za budowę centrum dystrybucyjnego w Olsztynku, największej tego typu inwestycji w regionie. W Ameryce pod Olsztynkiem, na terenie o powierzchni ok. 25 ha, powstaje centrum logistyczne, którego powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. mkw. To największa inwestycja w regionie, która stworzy ok. 500 tys. nowych miejsc pracy. W ramach przedsięwzięcia zostanie również przebudowany węzeł drogi ekspresowej S51 oraz wybudowana nowa linia energetyczna do zasilania obiektu.

Rewitalizacja terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Nagroda dla Ełku za pierwszy etap rewitalizacji i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku. Celem realizowanej w Ełku inwestycji jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu wraz ze stworzeniem atrakcyjnego produktu turystycznego „Park Odkrywców Kolei”.

Rewitalizacja kompleksu miejskich parków w Olsztynie

Nagroda dla Olsztyna za rewitalizację trzech parków: Górka Jasia, Jakubowo, Planty i Plac Pułaskiego w Olsztynie. Rewitalizacja Parku Jakubowo ruszyła wiosną 2017 r. Mieszkańcy os. Zatorze czekali na nią od lat. Teren był odnawiany wiele razy, ale dopiero obecnie doczekał się przemiany z prawdziwego zdarzenia. Od czerwca 2018 r. mieszkańcy cieszą się m.in. z nowych nawierzchni spacerowych, ławek, oświetlenia i sceny oraz nasadzeń drzew i krzewów.

Przedszkole i żłobek w Kętrzynie

Nagroda dla Kętrzyna za budowę nowego przedszkola wraz ze żłobkiem, które przyczyni się do powrotu na rynek pracy wielu rodziców. Inwestycja przyczyni się do powrotu na rynek pracy wielu rodziców, którzy z powodu braku miejsc w publicznych przedszkolach czy żłobkach zmuszeni byli do zrezygnowania z pracy i zajęcia się dziećmi. Zapewni również około 28 nowych miejsc pracy, co będzie miało bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wielu rodzin.

Zagospodarowanie brzegów Łyny w Lidzbarku Warmińskim

Nagroda dla Lidzbarka Warmińskiego i powiatu lidzbarskiego za zagospodarowanie brzegów rzeki i doliny Łyny oraz budowę rekreacyjno-wypoczynkowego bulwaru. Inwestycja od początku budziła zainteresowanie mieszkańców miasta. Bulwar został wykonany jako wielkopowierzchniowy obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy. Mnogość atrakcji powoduje, że każda osoba odwiedzająca bulwar może znaleźć coś dla siebie. Obiekt jest idealny zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, dla których został wybudowany plac zabaw ze specjalnymi urządzeniami i nawierzchnią bezpieczną.

Lepsza komunikacja miejska w centrum Białegostoku

Nagroda dla Białegostoku za przebudowę dróg i zakup nowego taboru, co przyczyniło się do poprawy dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji projektu rozbudowywany jest zrównoważony system transportowy w Białymstoku i poprawia się mobilność mieszkańców miasta. Wśród najważniejszych celów jest upłynnienie ruchu transportu miejskiego i skrócenie czasu podróży pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią miasta. Istotna jest też integracja funkcjonujących na danym obszarze form transportu – publicznego z pieszym, rowerowym i samochodowym.

Modernizacja oczyszczalni i budowa suszarni osadów w Rzeszowie

Nagroda dla Rzeszowa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie za modernizację oczyszczalni ścieków i budowę suszarni osadów. Nominowana w konkursie inwestycja obejmuje m.in. budowę węzła odwadniania i suszenia mechanicznego osadów, którego efektem będzie zmniejszenie ilości i poprawa struktury osadów powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

Droga S7 łącząca Świętokrzyskie z Małopolską

Nagroda dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za budowę odcinka drogi S7 „Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego” łączącej dwa regiony, dzięki czemu znacznie skróci się czas podróżowania między nimi. Dzięki nowej drodze ekspresowej S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie – wyróżnienie internautów

Inwestycja wskazana głosami blisko dwóch tysięcy internautów. Nowy stadion lekkoatletyczny to kolejny, po Arenie Lublin i Aqua Lublin, nowoczesny obiekt sportowy w Lublinie, który spełnia wymogi międzynarodowych organizacji, dając możliwość uprawiania różnego rodzaju konkurencji lekkoatletycznych, w tym biegów krótko- i długodystansowych, rzutów młotem, dyskiem, oszczepem, pchnięcia kulą, skoku w dal, wzwyż, o tyczce oraz wielobojów lekkoatletycznych.

Nagrody TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018 zostaną wręczone 3 października 2018 r. podczas gali towarzyszącej V Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku.

Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP i redakcja serwisu PortalSamorzadowy.pl.

Piąta edycja największej konferencji biznesowej poświęconej perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej – Wschodni Kongres Gospodarczy – odbywa się w dniach 3- 4 października 2018 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Wydarzenie gromadzi około półtora tysiąca biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów i naukowców. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.

Red. PP

Komentarze