Pierwsza kobieta w 70-letniej historii. Już wiemy, kto będzie rektorem politechniki

16 czerwca 2020 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało rektora Politechniki Białostockiej na kadencję 2020-2024. Została nim dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, która obecnie pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Nowa pani rektor – pierwsza kobieta na tym stanowisku w 70-letniej historii uczelni – rozpocznie urzędowanie 1 września br.

Posiedzenie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Białostockiej odbyło się w auli dużej przy Wydziale Elektrycznym PB. Rektora PB na kadencję 2020-2024 wybierało 100 osób reprezentujących wszystkie grupy pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

Wynik głosowania przedstawił dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, przewodniczący posiedzenia Kolegium Elektorów. Za kandydaturą prof. PB Marty Kosior-Kazberuk głos „za” oddało 65 członków UKE. Na drugą z kandydatek, prof. Joannę Ejdys, swój głos oddało 32 elektorów.

Dziękuję państwu za zaufanie, zrobię wszystko żeby go nie zawieść. Politechnika ma ogromny potencjał oparty na tradycji, na wzajemnym szacunku. Jesteśmy środowiskiem akademickim. Do tego dochodzi nasz szeroki kapitał relacyjny. Uważam, że są to genialne podstawy do tego, żebyśmy wspólnie tworzyli Politechnikę Białostocką przyszłości. Mam nadzieję na tę wspólną pracę z państwem – powiedziała Marta Kosior-Kazberuk odbierając pierwsze gratulacje.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, jest absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane. W 2014 roku została doktorem habilitowanym nauk technicznych. We władzach uczelni, jako prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej, zasiada od 2016 roku. Od 1 października 2019 r. pełni obowiązki prorektora ds. współpracy międzynarodowej.

Pracę na politechnice rozpoczęła w 1995 roku, na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Betonowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, gdzie zatrudniona jest do dziś).

Jej zainteresowania badawcze dotyczą efektywności ochrony materiałowo-strukturalnej materiałów kapilarno-porowatych, wpływu aktywnych dodatków mineralnych na właściwości betonu, historycznych zapraw stosowanych przy budowie obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego oraz zastosowania zbrojenia kompozytowego w konstrukcjach z betonu o podwyższonej trwałości.

Jest członkiem Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Za: pb.edu.pl, fot. PB

Komentarze