Produkują piwo, w biznesie podkreślają etykę i odpowiedzialność społeczną

Przejście na „zieloną” energię elektryczną z wiatru, blisko 100% odpadów i produktów ubocznych poddanych odzyskowi, ponad 100 tysięcy prewencyjnych kontroli alkomatami i prawie 2,5 mln zł przeznaczonych na inicjatywy społeczne, a do tego tytuł Super Etycznej Firmy 2019 – to tylko niektóre osiągnięcia wymienione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej „Dzisiaj myślimy o przyszłości”, w którym firma, będąca właścicielem m.in. Browaru Dojlidy w Białymstoku, podsumowuje 2019 r.

Troska o ochronę środowiska naturalnego, dbałość o pracowników, społeczeństwo i odpowiedzialną konsumpcję alkoholu – to obszary, na które zwraca uwagę Kompania Piwowarska. O wynikach tych działań podjętych w 2019 r. można przeczytać w 12. raporcie zrównoważonego rozwoju firmy.

– 2019 rok był okresem poważnych zmian zachodzących w naszej firmie, co pokazujemy w raporcie. Jednak, zgodnie z tytułem opracowania już dziś myślimy o przyszłości – naszej i otoczenia, w którym działamy. W tym celu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów zajmujących się zrównoważonym rozwojem do dwóch dyskusji, w których poprosiliśmy o zdefiniowanie społecznych i środowiskowych wyzwań dla polskiej branży piwowarskiej. W raporcie zestawiamy ich opinie z naszymi inicjatywami – sprawdzamy, czy zmierzamy we właściwym kierunku. Generalnie jest dobrze, ale przez cały czas musimy bacznie przyglądać się naszemu otoczeniu i odpowiadać na coraz ambitniejsze wyzwania – mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Środowisko naturalne

Gazy cieplarniane. W zakresie celu 7. „Agendy 2030” (zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym) Kompania Piwowarska podpisała w 2019 roku przełomową umowę typu PPA (power purchase agreement) z firmą innogy na dostawę energii elektrycznej z farmy wiatrowej. Dzięki tej współpracy po raz pierwszy w Polsce na taką skalę produkcja będzie zasilana energią z elektrowni wiatrowej i przyczyni się do przejścia browarów Kompanii Piwowarskiej w 100% na OZE (już w 2021 roku) i redukcji emisji CO2 o 66% w porównaniu do 2019 r. W ten sposób producent piwa stanie się jedną z pierwszych firm w Polsce wykorzystujących w procesie produkcyjnym energię elektryczną wyłącznie pochodzącą z OZE.

Ponadto, w ramach ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych czy zużycia energii, browary Kompanii Piwowarskiej wyposażone są w precyzyjny system monitorujący zużycie mediów. Pozwala on śledzić m.in. pobór ciepła, prądu i chłodu w dowolnych przedziałach czasowych. Stale też monitorowany jest poziom emisji CO2, który z roku na rok jest coraz niższy. W 2019 roku browary Kompanii Piwowarskiej wyemitowały 7,07 kg CO2e/hl piwa.

Odpady i recykling. Realizując cel 12. dotyczący odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, Kompania Piwowarska praktycznie wszystkie (99,82%) odpady i produkty uboczne poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi. Około 49% produktów dystrybuuje w opakowaniach wielokrotnego użytku: w szklanych butelkach zwrotnych oraz stalowych beczkach wykorzystywanych w gastronomii, tzw. kegach.

Butelki zwrotne wracają do browarów Kompanii w ramach stworzonego przez firmę systemu obrotu, w którym butelki zwrotne są zbierane z rynku, transportowane do browarów, uzdatniane do ponownego użycia, napełniane świeżym piwem i wprowadzane ponownie do sklepów. To rozwiązanie w pełni zgodne z unijnymi zasadami rozszerzonej odpowiedzialności producenta – Kompania Piwowarska w pełni pokrywa jego koszty, a gdy butelki nie są już zdatne do dalszego użycia, kieruje je do recyklingu. Firmie tak bardzo zależy na butelkach zwrotnych, że w 2019 r. otworzyła przy swoim poznańskim browarze punkt skupu, w którym przyjęto dotychczas ponad 1,2 mln butelek.

Woda. Cel 6. „Agendy 2030” ONZ mówi m.in. o dążeniu do zapewniania dostępu do wody i warunków sanitarnych. W tym zakresie browary Kompanii Piwowarskiej należą do światowych liderów w oszczędzaniu wody. Do uwarzenia 1 hl piwa Kompania potrzebuje jedynie 2,63 hl wody, podczas gdy nadal w innych browarach jest to często od 3 do 6 hl.

Społeczeństwo i pracownicy

Działania odpowiedzialnościowe. Realizując cel 3. Agendy ONZ, w którym jest mowa o zdrowiu i jakości życia, lider branży piwnej w Polsce angażuje konsumentów w programy odpowiedzialnościowe, jak np. Sprawdź Promile. W ciągu 5 lat od momentu powstania mobilnej strefy Sprawdź Promile na 61 największych imprezach w Polsce Kompania Piwowarska zaangażowała łącznie ok. 1 mln osób, blisko 340 tysięcy osób przebadało się profesjonalnym alkomatem i przeprowadzono ponad 100 tys. animacji uświadamiających wpływ alkoholu na organizm.

We wrześniu 2019 Kompania Piwowarska razem z fundacją „Dom w Łodzi” uruchomiła także kampanię FASOFF, której celem jest zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Dzięki tej akcji aż 4 mln osób miało styczność z komunikatami dotyczącymi szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży. Kompania Piwowarska rozwija również dynamicznie segment piw bezalkoholowych, które pozwalają na dokonywanie odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach, w których nie wolno spożywać alkoholu, jak np. prowadzenie pojazdów. Zachęcając do konsumpcji piw bez procentów firma zwiększyła ich sprzedaż o 103% w 2019 roku.

Pracownicy. W ramach celu 5. dotyczącego równości i różnorodności, lider branży piwnej zapewnia równe szanse zawodowe wszystkim bez względu na płeć, wiek czy inne różnice. Odsetek pań pracujących w strukturach firmy na stanowiskach kierowniczych wynosi obecnie ponad 31,5%, a różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi od +2% do -3%, co w praktyce oznacza, że wynagrodzenia obu płci w Kompanii Piwowarskiej są równe. Firma należy również do grona 14 firm, które podpisały Kartę Różnorodności.

Społeczności. Wspierając społeczności lokalne, realizuje cel 11. dotyczący zrównoważonych miast i społeczności. W 2019 roku firma przekazała prawie 2,5 mln zł na tego typu cele. Były to projekty związane m.in. z rozwojem polskich miast (LECHSTARTER – program flagowy marki Lech) i ochroną zagrożonych gatunków (marka Żubr), jak również wsparcie instytucji w całej Polsce. We wspieranie organizacyjnie i finansowe działania wolontariatu pracowniczego zaangażowało się ponad 60% pracowników.

Firma otrzymała za ub.r. otrzymała m.in tytuł Super Etycznej Firmy „Pulsu Biznesu” i listek CSR tygodnika „Polityka”. Kompania Piwowarska od lat zajmuje też pozycje w pierwszej dziesiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze