Podlaska uczelnia współpracuje ze szkołą średnią by kształcić specjalistów. Nadzieje są duże

28 lutego 2023 roku Politechnika Białostocka objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Co roku w Politechnice Białostockiej rozpoczyna studia około 30 absolwentów szkół ponadpodstawowych z tej miejscowości.

Politechnika Białostocka 28 lutego objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Umowę patronacką podpisała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

– W ramach tej umowy zapraszamy uczniów szkoły na nasze wykłady, do naszych laboratoriów, do współpracy z samorządem studentów, przede wszystkim z kołami naukowymi – mówi rektor Politechniki Białostockiej. – Jestem przekonana, że to będzie wspaniały sposób na poznanie potencjału Politechniki Białostockiej i skorzystanie z niego jeszcze w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej. A poznanie zaowocuje podjęciem studiów w Politechnice Białostockiej.

Zespół Szkół nr 2, czyli popularny w Ostrowi Mazowieckiej „Ekonomik” rozumie potrzebę kształcenia młodzieży w zawodzie informatyka.

– Dla „Ekonomika” to wyjątkowa chwila – mówi dr Bogusław Konrad, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. – Podpisana umowa to początek współpracy nie tylko przy klasach technik informatyk, ale także przy tworzeniu klas o profilu technik programista. Nasza młodzież bardzo dobrze przyjęła informację o współpracy z Politechniką Białostocką. Uczniowie bardzo się cieszą, że nauczyciele akademiccy będą przyjeżdżali do nas.

Politechnika Białostocka nie ograniczy się tylko do wspierania klas kształcących techników informatyków.

– Nasi studenci będą mogli prowadzić zajęcia nie tylko w klasach o profilu informatycznym, ale i transportowym – mówi dr hab. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 będą mogli brać u nas udział w zajęciach i laboratoriach z matematyki, fizyki, chemii czy logistyki. Zachęcamy uczniów z Ostrowi Mazowieckiej, by brali czynny udział w organizowanych przez nas konkursach. Ideą jest pokazanie młodzieży z województwa mazowieckiego, że Politechnika Białostocka oferuje wysoki poziom kształcenia i możliwość spełnienia wolnego czasu w ciekawy sposób.

Znaczenie podpisanej umowy docenia też Zbigniew Chrupek, starosta ostrowski.

– Wiążemy ogromne nadzieje ze współpracy z Politechniką Białostocką w całym powiecie ostrowskim – mówi Zbigniew Chrupek. – Mamy Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, na dość wysokim poziomie, trzy szkoły techniczne i chcemy tę współprace rozwijać. Nie ukrywam, że komunikacja z Białymstokiem jest znacznie lepsza niż do Warszawy.

Przedmiotem umowy patronackiej jest podjęcie działań edukacyjnych oraz wsparcie naukowo – dydaktyczne nad klasami patronackimi kształcącymi w zawodzie technik.

Politechnika Białostocka zobowiązuje się do:

  • umożliwiania uczniom klas patronackich udziału w zajęciach prowadzonych przez studentów Politechniki;
  • umożliwienia uczniom klas patronackich udziału w wykładach o charakterze popularno-naukowym według harmonogramu przygotowanego na dany rok szkoły;
  • zorganizowania na terenie szkoły, w trakcie trwania roku szkolnego, dwóch wykładów prowadzonych przez pracowników akademickich politechniki o tematyce wybranej przez szkołę z oferty edukacyjnej przygotowanej przez politechnikę;
  • udzielenia zgody na udział uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, również spoza klasy patronackiej w organizowanych konkursach i innych wydarzeń, w tym wydarzeniach o charakterze promocyjnym.

Red. PP, fot. Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz/Politechnika Białostocka

Komentarze