Podlaski przedsiębiorca otrzymał nagrodę Filary Ubezpieczeń od ZUS

Zakład Stolarski Andrzeja Prokopczyka z Wasilkowa został nagrodzony w kategorii „Rzetelny Płatnik”.  W pozostałych kategoriach uhonorowani  zostali: INTER EUROPOL S. A. w Markach, Meble Wójcik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu oraz „GOLD DROP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Limanowej.

Podczas trwającego jeszcze do 27 września Tygodnia Przedsiębiorcy organizowany jest konkurs „Filary Ubezpieczeń”. W jego ramach nagrodzone zostały firmy i instytucje najbardziej rzetelne w zakresie realizowania obowiązków ubezpieczeniowych. Członkami kapituły konkursu byli przedstawiciele ministerstw i najważniejszych organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach.

Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wypełniali obowiązki płatnika składek, m.in. w zakresie przekazywania dokumentów rozliczeniowych, rozliczania i opłacania składek oraz zasiłków, zostali wyróżnieni w kategorii „Rzetelny Płatnik”.

– Z kolei wyróżnienie „Dobry Przykład” otrzymali ci, którzy aktywnie współpracowali z ZUS przy wdrażanych projektach, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców, m.in. przy programie Płatnik, ePłatnik, e-Akta, czy e-ZLA. „Nadzieja ubezpieczeń” przypadło zaś tym, którzy najbardziej angażowali się w programy edukacyjne – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przedsiębiorstwo Andrzeja Prokopczyka został nagrodzony w pierwszej wymienionej kategorii, czyli „Rzetelny Płatnik”. Jego firma specjalizuje się głównie w produkcji mebli. Jest jednocześnie ich bezpośrednim dostawcą.

– Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa jest ciągle rozwijana i doskonalona, co skutkuje dynamicznym wzrostem poziomu zatrudnienia, a tym samym zwiększeniem liczby ubezpieczonych, który w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. wzrósł z 9 do 49 pracowników – mówi Katarzyna Krupicka. – Dynamiczny wzrost zatrudnienia powoduje systematyczne zwiększenie wpływów z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.  Współpraca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z firmą przebiega wzorowo. Płatnik terminowo przekazuje dokumenty, rozlicza i opłaca składki. W razie konieczności przekazuje skorygowane dokumenty na wezwanie ZUS bez zbędnej zwłoki.

Red. Materiały prasowe

Komentarze