Podlaskie urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom – tak oceniły same firmy

Pierwszy US w Białymstoku, Urząd Skarbowy w Łomży oraz Urząd Skarbowy w Zambrowie – to tegoroczni podlascy laureaci ogólnopolskiego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy.

25 czerwca 2019 r. odbył się finał XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe były oceniane przez przedsiębiorców przez pryzmat jakości obsługi, łatwości komunikacji z urzędem oraz kompetencji pracowników.

Głównym założeniem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zwłaszcza poprzez budowanie klimatu wzajemnej życzliwości, akceptacji i zaufania wobec działań podejmowanych przez obie strony. W tegorocznej, XVII już edycji konkursu, za promowanie wysokich standardów w zakresie obsługi podatników, a także rzetelną współpracę, wyróżniono 65 urzędów skarbowych z całego kraju.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymały tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Przyznanie tego tytułu jest pierwszym tego typu wyróżnieniem, którym uhonorowano US w Zambrowie. Z kolei Pierwszy US w Białymstoku otrzymywał wyróżnienie w każdej edycji konkursu, a US w Łomży został nagrodzony po raz dziesiąty.

Red. PP, fot. KAS

Komentarze