Politechnika i Biameditek będą współpracować: praktyki, staże i wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Praktyki i staże dla studentów oraz wspólne projekty badawczo – rozwojowe mogą być już wkrótce efektami sformalizowania współpracy Politechniki Białostockiej z firmą Biameditek sp. z o.o. Przedstawiciele spółki poprowadzą zajęcia dla studentów IV semestru inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Biameditek to firma zajmująca się sprzedażą i profesjonalnym serwisem sprzętu medycznego w Polsce.

– Porozumienie jest pewną umową ramową, dotyczącą zarówno współpracy dydaktycznej, a więc są to formy kształcenia zarówno przez przedstawicieli firmy czy prowadzenie zajęć dydaktycznych w naszej uczelni, jak również staże, praktyki i wizyty studyjne naszych studentów – informuje dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, I zastępca rektora, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej. – Kolejnym etapem są prace dyplomowe, które nasi studenci będą realizować na tematy zgłoszone przez firmę z udziałem, jako konsultantów, pracowników firmy z wykorzystaniem infrastruktury zarówno uczelni, jak i firmy. W planach są tematy podejmowane przez koło naukowe, związane z zakresem działalności firmy. W dalszych planach mogłyby to być tematy rozpraw doktorskich. Kolejnym etapem współdziałania będą projekty o charakterze badawczo – rozwojowym, prace o charakterze wdrożeniowych, być może aplikowanie o fundusze ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy też środków unijnych.

Mariusz Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający firmy Biameditek, jest absolwentem kierunku automatyka i metrologia Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

– Jesteśmy spadkobiercami firmy Biazet, która wcześniej produkowała w Białymstoku kardiomonitory i defibrylatory – przypomina Tyszkiewicz. – W tej chwili jesteśmy również liderem rynku kardiomonitorów, respiratorów i aparatów do znieczulenia. Również wyposażamy szpitale w inny sprzęt, który jest potrzebny do leczenia pacjentów w Polsce.

Firma absolwenta Politechniki Białostockiej stale poszukuje pracowników wśród studentów i absolwentów uczelni.

– Aktywnie prowadzimy rekrutację do działu serwisu – mówi Tyszkiewicz. – Wydedukowaliśmy, iż jest duża potrzeba, aby podnieść wiedzę praktyczną studentów związaną z tym, jak obsługiwać najnowocześniejsze technologie.

Takie porozumienie jest najlepszym przejawem synergii pomiędzy biznesem a środowiskiem naukowym.

– Firma jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym dla Instytutu Inżynierii Biomedycznej – podkreśla prof. Jolanta Pauk, dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Przeszliśmy od razu do konkretów, to znaczy włączyliśmy firmę Biameditek do procesu kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna. W semestrze letnim specjaliści praktycy z firmy będą prowadzić zajęcia z laboratorium Elektroniczna aparatura medyczna, więc studenci szóstego semestru będą mieli zajęcia praktyczne z najlepszymi specjalistami i ze specjalistyczną aparaturą medyczną.

Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej planuje uruchomienie w ciągu kilkunastu miesięcy studiów dualnych na kierunku inżynieria biomedyczna o dwóch profilach – ogólnoakademickim oraz ogólnopraktycznym.

Biameditek i Politechnika Białostocka deklarują wolę współpracy w dziedzinach objętych ich działalnością statutową we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach, w tym m.in. poprzez:

  • współpracę przy realizacji prac dyplomowych oraz przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych pracowników i uczestników studiów doktoranckich;
  • wykonywanie wspólnych prac badawczo – rozwojowych;
  • organizowanie w siedzibie firmy Biameditek praktyk i staży studentów i pracowników Politechniki Białostockiej;
    wspieranie przedsiębiorczości akademickiej;
  • wzajemną promocję i przekazywanie informacji o zakresie działania stron;
  • konsultacje w ramach prowadzonych projektów badawczych;
  • aktywność w innych obszarach uzgodnioną w trakcie wzajemnej współpracy.

Red. PP, fot. Jerzy Doroszkiewicz/PB

Komentarze