Potrzeba zmian, by przedsiębiorcy mogli spokojniej pracować – jest apel i gotowe propozycje

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz (na zdjęciu) w porozumieniu z reprezentantami 205 organizacji przedsiębiorców, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, zwracają się do premiera Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z prośbą o wdrożenie dziesięciu propozycji zmian systemowych, które przyczynią się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju.

Adam Abramowicz podkreśla, że dzięki wejściu w życie wspomnianych postulatów przedsiębiorcy uzyskaliby większe poczucie bezpieczeństwa przy prowadzeniu swojego biznesu, dostając szansę na lepszy rozwój z korzyścią dla państwa.

– W tej chwili cała światowa gospodarka zmaga się z kryzysem związanym z pandemią. W Europie kolejne państwa dokonują zamknięć gospodarki. Także w Polsce w kolejnej blokadzie są zamykane następne branże. W związku z tym MŚP potrzebuje wsparcia, nie tylko finansowego, choć ono jest niezbędne. Ale potrzebne jest wsparcie organizacyjne i prawne, to znaczy usunięcie z polskiego prawa barier biurokratycznych, poprawienie funkcjonowania instytucji, które obsługują biznes, i takie działania, które nie spowodują spadku dochodów budżetowych, za to poprawią możliwości działalności gospodarczej w Polsce. Stąd ponad 200 organizacji z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP wyłoniło dziesięć punktów, które powinny zostać zrealizowane przez polityków. Te dziesięć punktów przedstawiamy premierowi Morawieckiemu, ale także wszystkim siłom politycznym w Polsce, prosząc o głęboką dyskusję i jak najszybsze wdrożenie – komentuje Abramowicz.

Oto propozycje:

  1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców – wykreślenie z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł oraz alternatywnie wprowadzenie dobrowolnego ZUS na wzór niemiecki albo małego ZUS dla przedsiębiorców na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS
  2. Regionalizacja płacy minimalnej, która miałaby stanowić 50% średniego wynagrodzenia w danym powiecie
  3. Wprowadzenie zakazu nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących
  4. Wprowadzenie zasady obowiązywania minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian prawa gospodarczego, nakładających obowiązki dla przedsiębiorców
  5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
  6. Uniemożliwienie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie postępowania z kodeksu karno-skarbowego
  7. Powołanie rady odwoławczej przy ministrze finansów z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów
  8. Wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców
  10. Skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądu w sprawach gospodarczych, poprzez stosowania się do 6-miesięcznego terminu na załatwienie sprawy

Dziesiątce Rzecznika MŚP poświęcona była wideokonferencja „Dziesiątka Rzecznika MŚP. Systemowe zmiany dla przedsiębiorców – postulaty środowiska gospodarczego zrzeszonego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP”, która odbyła się kilka dni temu.

– Osobiście i jako Business Centre Club bardzo doceniamy współpracę z panem Rzecznikiem MŚP. Wierzymy, że wdrożenie przedstawionych na dzisiejszej konferencji propozycji tzw. „10 Rzecznika MŚP” może być impulsem rozwojowym dla gospodarki – istotnym elementem Paktu Antykryzysowego, który u wicepremiera Jarosława Gowina – jako przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – zainicjował BCC – powiedział Marek Goliszewski, prezes BCC. – O wiele z tych rozwiązań BCC wcześniej postulował, co wynika z oczekiwań naszych firm członkowskich, wyrażanych m.in. w badaniach ankietowych. Racjonalność tych propozycji znacznie zwiększa szanse na ich wdrożenie.

Wśród organizacji popierających powyższe propozycje są m.in. podmioty z województwa podlaskiego: np. Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku czy Podlaski Związek Pracodawców.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze