Prawie 23 tysiące podlaskich firm ma długi w ZUS. Zaległości w opłacaniu składek to blisko 410 mln zł

W województwie podlaskim tysiące płatników mają zaległości w opłacaniu składek. Są to zarówno przedsiębiorcy, którzy aktualnie prowadzą działalność, jak również ci, którzy dawno ją zamknęli, ale nadal mają dług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Najbardziej zadłużony płatnik w regionie zalega na kwotę 17,5 mln zł. Łączna kwota zaległości w Podlaskiem przekracza 409 mln zł.

Porównując październik 2023 r. do października 2022 r., można zaobserwować zarówno wzrost liczby firm w regionie, które zalegają z płatnościami składek, jak również zwiększenie kwoty zadłużenia. Liczba płatników z zaległościami wzrosła o 2,7 tys., a kwota zadłużenia jest większa o 45,1 mln zł.

ZUS przypomina, że niewielkie zaległości na koncie można spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty, pamiętając o doliczeniu ewentualnych odsetek za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek. Gdy zadłużenie jest większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo go spłacić, warto pomyśleć o rozłożeniu zaległości na raty.

Przedsiębiorca w tej sprawie może liczyć na pomoc doradcy ds. ulg i umorzeń, który dostępny jest w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów. Zawarcie ugody z z urzędem niesie wiele korzyści, dzięki którym płatnik składek zyskuje czas na wyjście z trudnej sytuacji.

Czasami dług na koncie może wynikać z błędnych dokumentów rozliczeniowych złożonych do ZUS. Warto przejrzeć je i uporządkować, bo już za chwilę nie będzie można dokonać w nich żadnych poprawek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Od 2022 roku obowiązują nowe, krótsze terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Korektę dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. będzie można przekazać tylko do 1 stycznia 2024 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. – w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie tych terminów poprawki mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Natomiast w wyniku tych korekt nie nastąpią już żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Red. PP, fot. pexels.com

Komentarze