Są na Tajwanie, w Gabonie, Brazylii. Maszyny z Białegostoku trafiają na rynki całego świata

Białostocki producent i eksporter ma za sobą dobry pierwszy kwartał roku. Na sytuację firmy wpływa m.in. rosnące, globalne zapotrzebowanie na duże automaty spawalnicze, które sprawdzają się w czasie pandemii.

– Po bardzo dobrym czwartym kwartale ubiegłego roku przychody za pierwszy kwartał 2021 r. przekroczą poziom 15 mln zł. I jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę, że pierwszy kwartał zawsze jest najsłabszym okresem w roku. Świadczy to o tym, że cel, jaki postawiliśmy sobie w budżecie – 65 mln zł przychodów ze sprzedaży na koniec roku – jest absolutnie realny do osiągnięcia – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu.

Bardzo dobrze zapowiada się przyszłość oferty spółki w zakresie maszyn CAS.

– Pogłębiający się brak fachowych rąk do pracy oraz pandemia stworzyły warunki do skuteczniejszego pozyskiwania zamówień nawet z regionów, gdzie automatyzacja procesów spawalniczych była trudno uzasadniona ekonomicznie – mówi Bohdan Zaleski, wiceprezes ds. handlu Promotechu. – Tak zrodził się projekt na dostarczenie automatu do cięcia rur i profili PPCM650 do Gabonu. Ponieważ nie mogliśmy wysłać naszych pracowników do Afryki Zachodniej, musieliśmy tak zmienić procedury instalacyjne maszyny, by zrobić to zdalnie pod naszym nadzorem.

Z kolei za pośrednictwem pracowników ze spółki-córki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich firma realizuje projekt zainstalowania PPCM650 w Nigerii.

Inaczej jest z maszynami typu MCM – wycinarkami otworów dla stoczni i platform wiertniczych, przy instalacji których obecność pracowników firmy jest niezbędna.

– Duże nadzieje wiążemy z pierwszą MCM, uruchamianą właśnie przez naszą dwuosobową ekipę na Tajwanie, który to kraj planuje dosłownie gąszcz morskich farm wiatrowych na swoich wodach terytorialnych. Podobnie jest z Brazylią, gdzie – mimo licznych kryzysów gospodarczych – energetyka wiatrowa złapała wiatr w żagle i zamówiła pierwszego MCM-a. Obie te instalacje są bardzo ważne w upowszechnianiu MCM-ów na nowych rynkach. Nowym użytkownikom zaś musimy zapewnić skuteczne i szybkie zdalne wsparcie, bo koszty ewentualnych wizyt serwisowych byłyby ogromne – tłumaczą przedstawiciele firmy.

Firma prowadzi też intensywną promocję maszyn CAS na rynkach Ameryki Południowej, gdzie jej obecność była dotąd marginalna.

– Wraz ze sprzedażą pierwszej MCM do Brazylii będziemy mieli nieco ułatwione zadanie, a być może z czasem powołamy tam kolejną spółkę-córkę – zapowiada Bohdan Zaleski.

W czasach pandemii radykalnie zwiększyło się znaczenie marketingu internetowego. Promotech aktywnie publikuje materiały w internecie, opracowuje nowocześniejszą stronę internetową, filmy, kolejne wersje językowe katalogów itd. W oddziale w New Delhi spółka uruchomiła lokalny dział marketingu internetowego w celu obsługi rynku indyjskiego, a w przyszłości też świadczenia usług e-marketingu pozostałym oddziałom Promotechu.

Na początku roku rozpoczęły się pierwsze webinaria, czyli szkolenia online z kluczowymi partnerami firmy, w temacie systemów mechanizacji oraz automatyzacji cięcia i spawania. Wkrótce zaś odbędą się webinaria poświęcone wiertarkom elektromagnetycznym.

– Pandemia nauczyła wszystkich, że brak wykwalifikowanych rąk do pracy stał się normą ogólnoświatową, a udział człowieka – niepewnym i jeszcze droższym elementem pracy w wielu dziedzinach. To stanowi dla nas i szanse, i zagrożenia. Z jednej strony rynek robi się większy, bo więcej firm musi automatyzować swoje procesy cięcia i spawania, a z drugiej – zwiększone zapotrzebowanie na maszyny stymuluje aktywność i inwestycje wśród obecnych i nowych konkurentów naszej firmy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mądrze uciekać do przodu – podnosić jakość, redukować koszty wytwarzania, rozbudowywać sieć sprzedaży i szukać pomysłów na nowe produkty – mówi Bohdan Zaleski.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze