Sprawdź, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń

Pracodawca i pracownik / Fot. pexels.com

Pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni od momentu nawiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik chce upewnić się, czy pracodawca dopełnił formalności, może to sprawdzić samodzielnie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Osoby zatrudnione na umowie o pracę obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym, takim jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Niezgłoszenie do ubezpieczeń przez pracodawcę może skutkować brakiem prawa do świadczeń, np. w razie wypadku przy pracy, choroby czy urodzenia dziecka. Niedopełnienie tej formalności wpływa również negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń długoterminowych, takich jak emerytura czy renta.

Najprostszym sposobem na zweryfikowanie, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń, jest zalogowanie się na platformie PUE ZUS, na indywidualny profil. Po wejściu na swoje konto pojawia się okno z menu podręcznym podzielonym tematycznie na zakładki. W profilu ubezpieczonego w zakładce „Ubezpieczenia i płatnicy” pracownik może sprawdzić, czy płatnik składek zgłosił go do ubezpieczeń.

Natomiast informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ oraz wykaz członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w zakładce „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym”.

Potwierdzenie o tym, czy pracodawca dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, każdy zainteresowany otrzyma także na stanowiskach obsługi klientów w ZUS albo w czasie e-wizyty lub połączenia telefonicznego z Centrum Komunikacji z Klientem, po stosownym uwierzytelnieniu.

Nie dowiemy się jednak ani ze swojego profilu na PUE, ani od pracownika ZUS, czy pracodawca odprowadza za nas składki, ponieważ te dane, pochodzą z konta płatnika składek, podlegają ochronie i mogą być ujawniane tylko podmiotom wskazanym w ustawie, tj. np. prokuraturze, policji itp.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku pracownika, znaczenie mają tzw. składki należne, czyli te, które płatnik powinien opłacić zgodnie ze zgłoszeniem i comiesięcznym rozliczeniem. Jeżeli składki zostaną wykazane w dokumentacji, ale nie zostaną opłacone, fakt ten nie ma wpływu na wysokość emerytury z ZUS. Problem może jednak dotyczyć składek, które powinny być przekazane do OFE, bo ta część emerytury będzie uzależniona od faktycznie wpłaconych składek.

Jeśli okaże się, że pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczeń albo widoczne są inne rozbieżności, w pierwszej kolejności należy o tym porozmawiać z samym pracodawcą. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego skutku, można skonsultować się w tej sprawie z ZUS lub poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.

Red. PP

Komentarze