Uratowanych zostało kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie

16 tysięcy miejsc pracy w naszym regionie udało się zachować tylko dzięki dopłatom do wynagrodzeń pracowników w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (PPG), realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Podlaski Pakiet Gospodarczy – część pierwsza i druga – to pula wynosząca łącznie 177 mln zł. Pieniądze te przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorców z regionu, których panująca epidemia postawiła w trudnej sytuacji.

Pierwsza część Pakietu, na realizację której przeznaczono 142 mln zł, składa się z dwóch części. 72 mln zł z to pieniądze na dopłaty do wynagrodzeń pracowników, pozostała część przeznaczona jest na preferencyjne pożyczki dla firm.

W ramach dopłat do wynagrodzeń zawarto umowy z ponad siedmioma tysiącami pracodawców na kwotę ponad 65 mln zł. Według urzędu marszałkowskiego dzięki temu udało się uratować prawie 16 tys. miejsc pracy w województwie podlaskim.

Drugim z instrumentów pierwszej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego są pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach.

Oprocentowanie wynosi 0 proc., a okres spłaty – do siedmiu lat. Możliwa jest też 12-miesięczna karencja i zawieszenie spłat do sześciu miesięcy. Przedsiębiorcy nie muszą przedkładać wkładu własnego. Maksymalna kwota, na którą można zaciągnąć pożyczkę to 1 mln zł.

Dotychczas instytucje pośredniczące, zajmujące się pożyczkami z ramienia UMWP, zawarły 30 umów na kwotę 10 mln zł. Kolejne 31 wniosków o udzielanie pożyczek na kwotę ponad 10 mln zł jest właśnie rozpatrywanych.

Z tzw. wakacji kredytowych lub opcji wydłużenia okresu rozliczenia podwyżki skorzystało 58 przedsiębiorców, którzy sięgnęli po tę pomoc wcześniej.

Od początku działania RPOWP 2014-2020 udzielonych zostało 350 pożyczek na kwotę ponad 100 mln zł. Pula środków na ten cel wynosi 266 mln.

Pierwsza część PPG nie wyczerpuje pomocy zaoferowanej przez zarząd województwa podlaskiego, który przeznaczył 35 mln zł na finansowanie tzw. kapitału obrotowego w podlaskich przedsiębiorstwach, borykających się ze skutkami trwającej epidemii. Nabór rusza 22 czerwca 2020 r. Z pieniędzy skorzystają przedsiębiorstwa i samozatrudnieni prowadzący działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. Oferowana im pomoc będzie wypłacana przez okres 3 miesięcy.

Cała pula Podlaskiego Pakietu Gospodarczego stanowi 177 mln zł, a to jeszcze nie koniec. Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczonych będzie jeszcze dodatkowo ok. 50 mln zł.

Zarząd województwa na finansowanie różnych narzędzi do walki ze skutkami epidemii COVID-19 przeznaczył już łącznie prawie 300 mln zł.

Źródło: WrotaPodlasia.pl, fot. pixabay.com

Komentarze