PO WER wybrał Supraśl. Tutaj we wrześniu zapadną decyzje o przyszłości 700 tysięcy młodych ludzi

Supraśl fot. Ewelina Lewkowicz-Żmojda

W czasie gdy media będą donosić o kolejnych politycznych sporach, w urokliwym podlaskim miasteczku kilkadziesiąt osób będzie planowało lepszą przyszłość Polski. To nie scenariusz spotu wyborczego najbliższej kampanii, ale zapowiedź konstruktywnych i merytorycznych rozmów o kwestiach istotnych dla nas wszystkich. Będzie w nich uczestniczyć kilkadziesiąt osób, które pod koniec września przyjadą w tym celu do Supraśla.

Jest moc, czyli PO WER na lata 2014-2020

Członkowie Komisji Europejskiej, przedstawiciele ministerstw i wielu innych ekspertów z różnych dziedzin – łącznie około sześćdziesięciu osób spotka się w Supraślu 26 i 27 września. Będzie to posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W skrócie: PO WER. To program, który działa nierozerwalnie z Europejskim Funduszem Społecznym i czerpie z jego środków. Zakres działań, które w jego ramach można realizować jest bardzo szeroki. Pomaga młodym ludziom w znalezieniu pracy, rozwija szkolnictwo wyższe tak, by odpowiadało potrzebom gospodarki, wspiera innowacje społeczne i politykę publiczną. Wszystko za pomocą takich narzędzi jak szkolenia, doradztwo, dotacje, staże i kursy. Jedna z liczb, którą można opisać PO WER to 700 000 – tylu młodych ludzi zostanie objętych pomocą.

Monitorowanie i elastyczność

Skala programu jest naprawdę duża. To ogromne przedsięwzięcie, które wymaga stałego nadzoru, koordynacji, planowania i dopasowywania do zmieniającej się rzeczywistości. Na ten ostatni aspekt szczególną uwagę zwraca Krzysztof Mnich. Jako prezes białostockiego Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Społecznej wspiera społeczność lokalną. Jednocześnie jest ekspertem, który uczestniczy w ministerialnych pracach PO WER – należy w jego ramach do Komitetu Monitorującego i Grupy Roboczej ds. Efektywności. Jak mówi w rozmowie z Przedsiebiorczepodlasie.pl, działania związane z monitorowaniem programu operacyjnego to nie tylko cykliczne posiedzenia skupiające nawet kilkadziesiąt osób. To także liczne spotkania specjalistów w mniejszych grupach roboczych, którzy szeroko analizują kluczowe problemy i szczegółowo przygotowują się do posiedzeń w szerszym gronie. Prezes Stowarzyszenia Europartner podkreśla fakt, że dzięki takim wieloaspektowym spojrzeniom na rozmaite projekty, program może służyć dobru ogólnemu.

Nadal można się zgłaszać

Jednym z podmiotów, które do tej pory wzięły udział w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój jest Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzięki niemu wprowadzono wysokiej jakości programy stażowe. Oprócz uczelni, o dotacje w ramach PO WER mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje integracji i pomocy społecznej oraz wiele innych.

Jeśli jesteście zainteresowani programem, więcej informacji znajdziecie na www.power.gov.pl Za udostępnienie zdjęcia redakcja dziękuję https://www.facebook.com/BasniowySuprasl/ 

 

Komentarze