Wiele firm przespało możliwości rozwoju, bo nie były innowacyjne

Przedsiębiorcy dostrzegają potencjał drzemiący w cyfrowej transformacji. 92 proc. przedstawicieli europejskiego sektora MŚP, którzy wzięli udział w badaniu Ricoh, wskazuje, że ta ma znaczący wpływ na ich branżę, ale tylko 41 proc. z nich jest gotowa na zmiany, które przyniesie. 41 proc. badanych przyznaje, że przegapiło szansę na rozwój, ponieważ byli niewystarczająco innowacyjni, a 33 proc. próbowało wdrożyć nowe rozwiązania, ale bezskutecznie. Ogromne znaczenie w tym procesie mają kompetencje i postawa pracowników. Szczególnie, że zmiany zachodzące na rynku nie będą zwalniać tempa i coraz trudniej będzie za nimi nadążyć.

Jakie czynniki mają największe znaczenie dla zmian, których jesteśmy obecnie świadkami? Zdaniem badanych najważniejsze to: niepewność gospodarcza (25 proc.), rosnąca automatyzacja (27 proc.), zmiany prawne (27 proc.), rosnące oczekiwania konsumentów (31 proc.) i coraz większa konkurencja (31 proc.).

Co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności?

Nowoczesne technologie to według badanych narzędzia, które pozwolą ich firmie działać w sposób bardziej innowacyjny, 46 proc. przyznaje, że lepszy dostęp do technologii cyfrowych pomógłby im we wprowadzaniu innowacji. 59 proc. uznaje dostęp do technologii klasy korporacyjnej (59 proc.) i stworzenie innowacyjnego środowiska pracy (58 proc.) za elementy, które wpłyną na poprawę ich pozycji względem konkurencji. Barierą powstrzymującą firmy od inwestycji w tym obszarze pozostają koszty. Wskazuje ją 50 proc. badanych.

Zasoby ludzkie i kompetencje

Bardzo duże znaczenie mają również umiejętności i postawa pracowników. 45 proc. przedstawicieli firm z sektora MŚP chce zachęcać pracowników do dzielenia się pomysłami i większej kreatywności w działaniu. Wiąże się to z inicjowaniem innowacyjności wewnątrz organizacji i z odchodzeniem od tradycyjnego, sztywnego modelu zarządzania.

W związku z tym, 41 proc. badanych planuje wprowadzić dodatkowe nagrody za nieszablonowe podejście do wykonywanych obowiązków. 48 proc. badanych chce rozwijać zespół ludzi o wyższym poziomie kompetencji cyfrowych i technologicznych. Co ważne, nie liczą się jedynie twarde kwalifikacje. 68 proc. precyzuje, że te osoby muszą również charakteryzować się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi.

O badaniu Ricoh

W badaniu GenerationInnovate wzięło udział 3300 przedstawicieli kadry zarządzającej firmami z sektora MŚP z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii, którzy wzięli udział w projekcie badawczym Ricoh.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze