Wydadzą miliony na zaplecza badawczo-rozwojowe, a nowe rozwiązania dadzą im przewagę

Przedsiębiorcy prześcigają się w wymyślaniu nowych rozwiązań zapewniających im przewagę na rynku. Postępowe firmy widzą to i żadna z nich nie chce zostać w tyle.

Taką drogę rozwoju obrały dwie spółki z województwa podlaskiego – Masterpress oraz Budrad Polska.

Firma Masterpress to jeden z najbardziej liczących się dostawców etykiet na produkty na kontynencie europejskim. Dzięki uzyskanej dotacji ponad – 4,5 mln zł., wyodrębni w swoim zakładzie specjalną strefę z przeznaczeniem na badania przemysłowe i laboratoryjne, całkowicie oddzieloną od strefy produkcyjnej zakładu.

Z dotacji sfinansuje specjalną maszynę do druku, którą będzie wykorzystywać do prowadzenia badań. Posiadanie przez dział badawczo – rozwojowy tego urządzenia pozwoli na prowadzenie badań przemysłowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków produkcyjnych. Korzyść z tego rozwiązania to prowadzenie testów znacznie niższym kosztem.

W ramach projektu zostanie też wyposażona już funkcjonująca strefa do badań laboratoryjnych – pozwoli to na wykonywanie potrzebnych badań we własnym zakresie, bez potrzeby zlecania takich usług zewnętrznym firmom. Nowe wyposażenie firmy Masterpress to podstawy do opracowania kolejnych innowacji, to większa konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, to także zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu.

Z kolei spółka Budrad działa na rynku w branży maszynowej, zajmuje się produkcją wysokiej jakości wyrobów z metalu, tworzyw sztucznych (obróbka skrawaniem CNC) z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii istniejących na rynku, zarówno w dziedzinie wykonawstwa jak i projektowania.

Zakup aparatury naukowo – badawczej pozwoli na stworzenie działu badawczo – rozwojowego w strukturze firmy. Aby projekt został zrealizowany z sukcesem firma planuje nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi. Zaplanowano również zatrudnienie dodatkowego personelu na potrzeby realizacji inwestycji. Szukanie i wdrażanie nowych pomysłów, czyli prowadzenie projektów badawczych, przyniesie korzyści w postaci nowych, innowacyjnych usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo. Na ten projekt Budrad otrzyma z funduszy europejskich prawie 2,5 mln zł.

Wsparcie tych dwóch firm było możliwe dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektów to ponad 15 mln zł.

Red. PP za: Wrota Podlasia, fot. pixabay.com

Komentarze