Wysoki poziom rozwoju dał im drugie miejsce w kraju

Klaster Obróbki Metali, którego siedziba znajduje się w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym, zajął drugie miejsce w ogólnopolskim projekcie badawczym „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018”.  Jak można przeczytać podsumowaniu raportu, wyniki uzyskane w badaniu wskazują na bardzo wysoki poziom i ciągły dynamiczny rozwój klastra.

Klaster Obróbki Metali jest obecnie klastrem o ponadprzeciętnej pozycji i wysokiej ocenie na tle badanej grupy 40 klastrów. W ogólnej ocenie KOM zajmuje drugą pozycję na tle wszystkich badanych w klasyfikacji generalnej, z minimalną stratą do lidera. Uzyskał także bardzo wysokie oceny w trzech obszarach: zasoby, internacjonalizacja oraz wyniki i procesy. W pozostałych, takich jak oddziaływanie na otoczenie, wyniki klastra także plasują się w czołówce.

Cieszymy się z dobrych wyników uzyskanych w benchmarkingu, ponieważ jest to ważny element oceny naszej pracy – mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali. – Badania pokazują ogromny rozwój naszej działalności w porównaniu z poprzednim badaniem w 2014 roku.

Podsumowaniu projektu poświęcone było spotkanie z udziałem wszystkich badanych oraz z przedstawicielami PARP i instytucji badawczych, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Warszawie. W ramach podsumowania odbyły się sesje plenarne z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej w Polsce.

W programie znalazły się także analiza badania i prezentacja najważniejszych wniosków dotyczących kondycji polskich klastrów. W ramach spotkań indywidualnych eksperci przekazali koordynatorom klastrów raporty dedykowane, zawierające charakterystykę klastrów wraz z dobrymi praktykami oraz indywidualnymi rekomendacjami. W dyskusji i sesji dobrych praktyk połączonych z wymianą doświadczeń i rozwijaniem sieci kontaktów wziął udział Sebastian Rynkiewicz.

W tym roku realizowano czwartą edycję benchmarkingu, w którym uczestniczyło 40 klastrów z całej Polski. Badanie jest prowadzone dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum firm ResPublic i Policy&Action Group Uniconsult, zaś projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna.

Red. PP, fot. Piotr Walczak (na zdjęciu: targi Subcontracting)

Komentarze