Mikrofaktoring – czyli faktoring dla małych firm

Faktoring to coraz popularniejsza usługa finansowa, z której mogą korzystać nie tylko największe podmioty. Firmy faktoringowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mniejszych przedsiębiorstw, kierując do nich tzw. mikrofaktoring. Sprawdź, na czym to polega.

W pierwszym kwartale 2018 roku z usług faktoringowych skorzystało ok. 15 tys. polskich przedsiębiorstw – tak wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Faktorów (PZF). Szacuje się, że liczba podmiotów zainteresowanych faktoringiem wzrośnie, m.in. z powodu rozszerzenia oferty o usługi kierowane do mikroprzedsiębiorców.

Mikrofaktoring – co to jest?

Mikrofaktoring to zewnętrzna forma finansowania, której istota nie różni się od klasycznego faktoringu. Polega na nabyciu przez firmę faktoringową (faktora) należności wynikających z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę (faktoranta).

Faktorant otrzymuje pieniądze jako zaliczkę na poczet wpłaty dokonanej przez kontrahenta. Nie ponosi on żadnego dodatkowego kosztu – wypłacana przez faktora kwota jest pomniejszana o prowizję ustaloną w umowie.

Mikrofaktoring – kto może z niego skorzystać?

Zgodnie z założeniem, mikrofaktoring dedykowany jest najmniejszym podmiotom prowadzącym działalność. Mogą to być m.in.:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
  • spółki cywilne osób fizycznych
  • spółki jawne osób fizycznych
  • spółki partnerskie
  • spółki handlowe oraz inne osoby prawne.

Należy przy tym podkreślić, że faktorant musi nie tylko spełniać definicję mikroprzedsiębiorcy. Firmy faktoringowe mają także wiele dodatkowych wymagań, takich jak np. wypłacalność.

Ile kosztuje mikrofaktoring?

Faktoring często budzi skojarzenia z wysokimi kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorcę. Dlatego najmniejsze podmioty rezygnują z zewnętrznych form finansowania, obawiając się zbyt dużych wydatków z tego tytułu.

Mikrofaktoring jest elastyczną usługą, której koszt wcale nie jest wysoki. Przedsiębiorca nie musi angażować dodatkowych środków – rozliczenie z faktorem następuje w ramach finansowanej faktury. Oznacza to, że faktor wypłaca kwotę stanowiącą zaliczkę na poczet przyszłej wpłaty od kontrahenta – kwota widniejąca na fakturze zostaje pomniejszona o prowizję. W momencie uregulowania zobowiązania przez kontrahenta, cała należność trafia do faktora w wyznaczonym terminie.

To, ile kosztuje usługa faktoringowa skierowana do mikroprzedsiębiorców, zależy od wewnętrznej polityki konkretnego faktora. Poniżej prezentujemy przykładowe kalkulacje mikrofaktoringu oferowanego przez firmę Finiata.

Przykład 1. Faktorowi przekazujesz fakturę na kwotę 23 800 zł. W przypadku 60-dniowego terminu zwrotu należności, faktor pobiera prowizję w wysokości 2380 zł (+VAT). Otrzymujesz 20 872,60 zł. Po odliczeniu podatków, mikrofaktoring będzie kosztował 1 832,60 zł.

Przykład 2. Faktorowi przekazujesz fakturę na kwotę 4 500 zł. W przypadku 30-dniowego terminu zwrotu należności, faktor pobiera prowizję w wysokości 225 zł (+VAT). Otrzymasz 4 223,25 zł. Koszt usługi po odliczeniu podatków wyniesie zaledwie 173,25 zł.

Przykład 3. Faktorowi przekazujesz fakturę na kwotę 7 200 zł. Wybierasz 90-dniowy termin zwrotu należności. Faktor pobierze prowizję 1 080 zł (+VAT),wypłacając 5 871,60 zł. Po odliczeniu podatków, koszt faktoringu wyniesie faktycznie 831,60 zł.

Przykład 4. Faktor finansuje fakturę na kwotę 20 600 zł. Wybierasz 60-dniowy termin płatności. Koszt faktoringu wyniesie 2 060 zł (+VAT) – taką prowizję pobierze faktor. W ramach usługi otrzymasz 18 066,20 zł. Koszt po odliczeniu podatków zmniejszy się do 1 586,20 zł.

Rozumiesz już na czym polega mikrofaktoring? Poznaj teraz podstawy analizy finansowej w firmie: https://www.finiata.pl/blog/analiza-finansowa-przedsiebiorstwa/

Zalety mikrofaktoringu

Mikrofaktoring jest usługą finansową, która przedsiębiorcom przynosi spore korzyści. Wskazać można kilka zalet, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania firmy w wielu aspektach. Pieniądze z faktury przekazywane są przez faktora natychmiast, dzięki czemu przedsiębiorca może swobodnie nimi dysponować.

  • Utrzymanie płynności finansowej

Mikrofaktoring pomaga utrzymać płynność finansową na stabilnym poziomie – niezależnie od tego, czy przedsiębiorca wystawia faktury z odroczonym terminem płatności czy zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami.

  • Poprawa wizerunku firmy

Dostęp do środków finansowych pozwala na bieżące regulowanie własnych należności, m.in. wobec dostawców towarów / usług, pracowników itp. Wpływa to korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa jako wiarygodnego i godnego zaufania.

  • Możliwość rozwijania biznesu

Swobodny dostęp do pieniędzy nie ogranicza rozwoju działalności. Przedsiębiorca może podejmować decyzje, które pozwolą na rozwijanie biznesu, np. rozszerzanie zakresu usług, inwestycje.

Mikrofaktoring to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy poszukują rozwiązań wspierających prowadzoną przez nich działalność. Aby osiągnąć wszystkie korzyści z tej formy finansowania, wystarczy zgłosić się do wybranej firmy faktoringowej, np. Finiata. Uproszczone procedury i ograniczone do minimum formalności sprawiają, że pieniądze możesz otrzymać w dniu złożenia wniosku.

Artykuł partnerski

Komentarze