Mlekovita za 72 mln zł otworzyła oczyszczalnię ścieków w Wysokiem Mazowieckiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej nie zwalnia tempa. W trosce o zrównoważony rozwój i zwiększanie niezależności energetycznej 17 maja 2024 r. otworzyła kolejną ważną inwestycję: nowoczesną fabrykę biofermentacji przy centrali Grupy Mlekovita.

W piątek, na terenie zakładu produkcyjnego Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się uroczyste otwarcie nowego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków i przetwarzania odpadów: nowoczesnej niezależnej energetycznie fabryki biofermentacji.

– Mlekovita jako lider nieustannie się rozwija i konsekwentnie swój model biznesowy opiera o stały rozwój nie tylko dla dobra klientów i konsumentów. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa wywierają ogromny wpływ na środowisko. Dla Mlekovity koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na osiągnięciu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowisko – mówi prezes Mlekovity Dariusz Sapiński. – Dlatego regularnie inwestujemy w ekologię, o czym świadczy oddanie do użytku dużego obiektu: nowoczesnej fabryki biofermentacji, dzięki której nasz zakład jest jeszcze bardziej przyjazny środowisku oraz zwiększa się jego niezależność energetyczna. Nowa inwestycja zapewnia łącznie pokrycie na energię elektryczną w 30% ogólnego zapotrzebowania zakładu centrali Grupy Mlekovita.

Wartość otwartej 17 maja inwestycji wyniosła 72 mln zł i w całości została sfinansowana ze środków własnych. Generalnym wykonawcą była firma SEEN Technologie, a podwykonawcą, odpowiedzialnym za roboty budowlano-konstrukcyjne – STRABAG.

– Jestem zaszczycony, że mogę być tutaj dzisiaj z państwem, podczas tej wyjątkowej uroczystości. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył nas inwestor oraz za zaangażowanie wszystkim, którzy mieli swój wkład w realizację projektu. Szczęśliwy finał tego ogromnego przedsięwzięcia nie mógłby być możliwy bez codziennej współpracy zespołu SEEN Technologie i Mlekovity – mówi prezes SEEN Technologie Dariusz Jasak. – Wierzę, że zrealizowany przez nas obiekt przyczyni się do dalszego rozwoju zakładu produkcyjnego w Wysokiem Mazowieckiem przy maksymalnym poszanowaniu środowiska naturalnego, co będzie miało wymierne korzyści dla całej Grupy Mlekovita oraz przysporzy splendoru generalnemu wykonawcy.

Celem zrealizowanej inwestycji było uzyskanie niezależności energetycznej w procesie oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej zakładu. Poza uzyskaniem efektu ekologicznego nowy obiekt pozwala także na:

przeprowadzenie procesu fermentacji metanowej osadów poflotacyjnych, nadmiernych oraz serwatki i wytworzenie z nich biogazu – paliwa do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, w postaci pary;

  • przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń docierających na istniejącą oczyszczalnię;
  • ustanowienie połączenia z istniejącą oczyszczalnią, celem zapewnienia elastyczności eksploatacji;
  • wdrożenie rozwiązań minimalizujących ilość produkowanego osadu;
  • wykorzystanie oczyszczonej wody do celów technologicznych;
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, co czyni obiekt samowystarczalnym i dochodowym.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków zakładała zastosowanie szeregu wysokoefektywnych i nowoczesnych technologii dedykowanych dla sektora mleczarskiego, mających na celu nadanie instalacji charakteru dochodowej biorafinerii. Dzięki tym technologiom inwestycja uzyskała następujące efekty:

  • oszczędność energii elektrycznej w ilości 12500 Mwh;
  • oszczędność energii cieplnej w ilości 12000 MWc;
  • ograniczenie emisji CO2 o 9500 ton/rocznie.

Zastosowanie szeregu wysokoefektywnych i nowoczesnych technologii dedykowanych dla sektora mleczarskiego spowodowało, że dzięki osiąganym efektom inwestycja już została uhonorowana zaszczytnym tytułem EKOINWESTORA 2023 r.

– Warto podkreślić, że Mlekovita była pionierem w zakresie wdrażanych niezawodnych rozwiązań oczyszczania ścieków. Pierwsza modernizacja naszego obiektu miała miejsce już w roku 2001, kiedy zostały zmodernizowane obiekty gospodarki ściekowej. W 2013 powstała instalacja do beztlenowej fermentacji osadów i serwatki, a obiekt rozpoczął własną produkcję energii. I od co najmniej dekady Mlekovita jest pionierem w branży: nasze rozwiązania prośrodowiskowe są wzorem dla innych firm z sektora mleczarskiego – to właśnie u nas pojawiają się jako pierwsze – podkreśla prezes Sapiński.

Nowo otwarta oczyszczalnia zapewnia również przyjęcie ładunków z nowobudowanej fabryki UHT, dzięki temu kolejna inwestycja jeszcze przed jej ukończeniem jest już zabezpieczona w zakresie odbioru ścieków.

Priorytetowe cele inwestycji realizowane są przez szereg procesów jednostkowych, tworzących kompletny ciąg technologiczno-procesowy. Wśród głównych elementów złożonej instalacji należy wymienić proces flotacji ciśnieniowej, osad czynny oraz fermentację metanową, prowadząca do produkcji biogazu. Nowa infrastruktura obejmuje również 2 nowe (łącznie 4) jednostki kogeneracji CHP o mocy 800 kW każda oraz wytwornicę pary o wydajności 900kg/h o ciśnieniu 11 bar.

Obiekt dokonuje procesu oczyszczania ścieków o ładunkach równych 350.000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Łącznie ma możliwość odprowadzenia ponad 5 mln200 tysięcy m3 ścieków rocznie.

Produkcja biogazu osiąga imponującą liczbę 5.146.500 m3 rocznie, co pozwala na wygenerowanie 12,5 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. Przy zapotrzebowaniu oczyszczalni wynoszącym 5,6 GWh, pozostaje dodatkowe 6,8 GWh do wykorzystania na cele zakładu. Ponadto, instalacja generuje 12,0 GWc energii cieplnej rocznie, z czego 4,4 GWc zostaje wykorzystane w proszkowni, dzięki wytwornicy pary.

Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Red. PP

Komentarze