Najwięcej Ambasadorów Wschodu jest z Podlasia! Z tych ludzi, podmiotów i inicjatyw możemy być dumni

7 laureatów, 1 honorowy tytuł, 2 odkrycia roku oraz nagroda specjalna – to rezultaty tegorocznych obrad jury nad wyłonieniem Ambasadorów Wschodu. Nagrody w kategoriach: turystyka, biznes, projekt, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka, marka oraz nauka przyznano 27 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Tego dnia wręczono także statuetki ubiegłorocznym laureatom, którzy ze względu na sytuację pandemiczną nie mogli odebrać wyróżnień w tamtym czasie.

W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Zgłoszenia oceniało 24 osoby, przedstawiciele nauki, kultury, sztuki, mediów oraz organizacji i inicjatyw społecznych.

– Choć nie spotkaliśmy się na żywo, to dzięki dwudniowym, kilkugodzinnym spotkaniom online wyłoniliśmy laureatów. Członkowie Kapituły Konkursowej, Rady Ekspertów i Rady Ambasadorów wnikliwie weryfikowali nominacje, każda kandydatura była szeroko omawiana. Tak jak do tej pory ocena odbywała się w sposób dwustopniowy: najpierw przyznawaliśmy punktację, a następnie dyskutowaliśmy. To były naprawdę potrzebne rozmowy, gdzie jakość przedłożyliśmy nad ilość. To właśnie w trakcie owocnej wymiany zdań, analizie poszczególnych elementów, udaje się dostrzec wartości, które mogłyby umknąć uwadze pojedynczej osoby. Cieszę się, że osoby oceniające mają różne doświadczenie i różną wrażliwość, bo w ten sposób tytuł Ambasadora Wschodu trafia w odpowiednie ręce – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i sekretarz konkursu o tytuł Ambasadora Wschodu.

Najwięcej wyróżnień w tegorocznym konkursie Ambasador Wschodu otrzymali reprezentanci województwa podlaskiego (5), w dalszej kolejności województw lubelskiego (3), mazowieckiego (1) i podkarpackiego (1). W kategorii społecznie odpowiedzialny przyznany tytuł ma charakter symboliczny i zbiorowy. Ze względu na zaangażowanie wielu podmiotów jury postanowiło nie nagradzać i nie wymieniać żadnej konkretnej organizacji, ale docenić wszystkie, które zareagowały na pilne potrzeby ludzi znajdujących się na granicy z Białorusią.

– Wśród nagrodzonych znalazły się osoby, projekty i instytucje, które już cieszą się renomą, ale i takie, które dzięki przyznanemu tytułowi mają szansę pełnić rolę Ambasadora Wschodu na większą niż dotychczas skalę. Mamy nadzieję, że to uznanie przyczyni się do rozwoju i promocji Polski wschodniej – dodaje Daniel Parol.

Ambasadorzy Wschodu w edycji 2021:

 • Turystyka – Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe (woj. podkarpackie)
 • Biznes – Mydlarnia Cztery Szpaki (woj. podlaskie)
 • Projekt – Teatr Wierszalin w Supraślu (woj. podlaskie)
 • Społecznie odpowiedzialny – organizacje pozarządowe
 • Kultura i sztuka – Janusz Opryński, polski reżyser teatralny, menedżer kultury, autor adaptacji, dyrektor Festiwalu Konfrontacje Teatralne i zastępca dyrektora Centrum Kultury w Lublinie do spraw artystycznych, kierownik artystyczny Teatru Provisorium (woj. lubelskie)
 • Marka – Perła (woj. lubelskie)
 • Nauka – prof. dr hab. Iwona Hofman, medioznawca, politolog, mecenas nauki i kultury, profesor UMCS (woj. lubelskie)
 • Tytuł Honorowego Ambasador Wschodu – prof. Adam Daniel Rotfeld, dyplomata i polityk, badacz stosunków międzynarodowych, profesor nauk humanistycznych, Wydział Artes Liberales UW (woj. mazowieckie)

Odkrycia Roku w edycji 2021:

 • Turystyka – Kładka Śliwno-Waniewo (woj. podlaskie)
 • Projekt – Festiwal literacki Patrząc na Wschód (woj. podlaskie)
 • Nagroda specjalna – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” (woj. podlaskie)

Ambasadorzy Wschodu w edycji 2020:

 • Turystyka – Ziołowy Zakątek W kategorii Samorząd – Miasto Rzeszów – Urban Lab
 • Projekt – ex aequo: WERTEP Festival Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Festiwal Trzech Kultur we Włodawie; odkrycie roku w kategorii samorząd: Agnieszka Skolimowska, Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu
 • Biznes – nagroda nie została przyznana
 • Społecznie odpowiedzialny – Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 • Kultura i sztuka – Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia
 • Marka – Szlak Green Velo
 • Nauka – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak z Kliniki Neurologii UM w Lublinie
 • Odkrycie roku projekt – projekt fotograficzny „Tutejsi” Mateusza Baja
 • Nagroda specjalna – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 • Honorowy Ambasador Wschodu – Krzysztof Czyżewski

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Początki nagrody Ambasador Wschodu sięgają 2013 roku. Wtedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja konkursu, którą zwieńczyła uroczysta gala z wręczeniem pierwszych tytułów. Od tego czasu odbyło się już 8 edycji, w których łącznie przyznano 70 tytułów Ambasadora Wschodu.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze