Prorektor Politechniki Białostockiej będzie oceniała jakość kształcenia w Niemczech

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka (na zdjęciu), prof. PB, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej, została ekspertką do spraw jakości w The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). To uznana międzynarodowa organizacja akredytująca we wszystkich krajach niemieckojęzycznych.

FIBAA nominowała Agnieszkę Dardzińską-Głębocką do pełnienia funkcji eksperta do spraw jakości kształcenia. Pierwsze spotkanie nowopowołanych ekspertów FIBAA zaplanowane jest jeszcze w marcu 2023 r.

– Dołączę do międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy na poziomie instytucjonalnym oceniają programy kształcenia i kwalifikacje menedżerskie absolwentów szkół wyższych oraz innych instytucji akademickich w Niemczech, Szwajcarii oraz Austrii. Już samo dołączenie do tego gremium bardzo mnie cieszy, ponieważ łączy się ze zdobyciem cennych doświadczeń w obszarze podnoszenia jakości kształcenia, w tym doskonalenia metodyki i wprowadzania nowych form kształcenia, który od wielu lat jest w kręgu moich ścisłych zainteresowań – komentuje dr hab. AgnieszkaDardzińska-Głębocka, prof. PB.

FIBAA przeprowadza procedury ewaluacyjne, zgodnie z indywidualnymi celami szkół wyższych i innych instytucji akademickich. W zakresie procedur akredytacji programowej i procedur certyfikacyjnych akademickich programów studiów oraz kursów ustawicznych FIBAA kładzie szczególny nacisk na jakość programów kształcenia i kwalifikacji menedżerskich. Jako jednostka doradcza FIBAA wspiera instytucje szkolnictwa wyższego i pomaga im w opracowywaniu i wdrażaniu ich strategii zorientowanych na jakość.

FIBAA w 2002 roku została przyjęta do European Quality Assurance Register for HigherEducation (EQAR) – rejestru założonego wspólnie przez European Association for Quality Assurance in HigherEducation (ENQA), European Students Union (ESU), European Unversity Association (EUA) i European Association of Institutions in HigherEducation (EURASHE). EQAR zawiera wykaz agencji oraz instytucji ds. zapewniania jakości, których działania w znaczącym stopniu odpowiadają europejskim standardom i wskazówkom dla zapewniania jakości (ESG).

Red. PP, fot. PB

Komentarze