Rok temu Podlasie najlepsze. Teraz nasi też walczą o tytuły Ambasadorów Wschodu, mają mocnych rywali

26 listopada 2022 r. o godzinie 17 w Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim rozpocznie się uroczysta gala Ambasadorów Wschodu. Będzie to rozstrzygnięcie 9. już edycji konkursu promującego osoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego obszaru. Jury przy wyborze brało pod uwagę trzy najważniejsze wartości, którymi powinien wyróżniać się Ambasador Wschodu: użyteczność społeczna, związek terytorialny i merytoryczny z Polską Wschodnią oraz odpowiedzialność społeczna zgodna z powszechnie przyjętymi normami etycznymi. Nowością tegorocznej edycji są „społeczne nominacje”.

W tym roku nominowanych jest 24. Najwięcej nominacji w tegorocznej edycji konkursu przyznano w dziedzinie projekt – 12. W dziedzinie przedsiębiorczość – 6, w turystyce – 4, a 2 w dziedzinie samorządność. Wśród nominowanych znalazły się osoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, działające od Suwałk po Sanok, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Wschodu.

Konkurs o tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Początki nagrody Ambasador Wschodu sięgają 2013 roku. Wtedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja konkursu, którą zwieńczyła uroczysta gala z wręczeniem pierwszych tytułów. Od tego czasu odbyło się już 8 edycji, w których przyznano 70 tytułów Ambasadora Wschodu. W tegorocznej edycji konkursu aż 23 nominowanych ma szanse na uzyskanie nagrody Ambasador Wschodu.

Po 7 nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu otrzymały projekty, instytucje i osoby z województwa lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Jedną nominację otrzymało województwo mazowieckie. Dwie nominacje mają charakter szerszy – nominowani na co dzień działają w innych regionach niż te, wyszczególnione w regulaminie, ale są silnie związani ze Wschodem i promują pierwiastek wschodni w swoich aktywnościach.

– W tym roku po raz pierwszy daliśmy możliwość nominacji społecznych. Cieszy nas uzyskany odzew, bo dzięki temu mogliśmy poznać inicjatywy, projekty i ludzi, których nie udałoby się wyłonić w tradycyjny sposób. Zależy nam, aby doceniać działania realizowane na terenie Polski Wschodniej, ale także takie, które promują wschód na szerszą skalę także w innych regionach lub poza granicami Polski. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w zgłoszenie swoich kandydatów – mówi Izabela Sałamacha, członkini kapituły konkursu o tytuł Ambasadora Wschodu.

Ambasadorów Wschodu w ośmiu dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt, Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka poznamy 26 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Tego dnia zostaną przyznane także: tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu, Nagroda Specjalna i wyróżnienia.

W ubiegłym roku w konkursie wyłoniono 7 laureatów, przyznano 1 honorowy tytuł, ogłoszono 2 odkrycia roku oraz przyznano 1 nagrodę specjalną. Najwięcej wyróżnień w ósmej edycji konkursu Ambasador Wschodu otrzymali reprezentanci województwa podlaskiego (5), w dalszej kolejności lubelskiego (3), mazowieckiego (1) i podkarpackiego (1).

Nominowani 2022

Projekt

 • Horyniec-Zdrój Art Festiwal (woj. podkarpackie)
 • Zamojskie Lato Teatralne (woj. lubelskie)
 • Arkadiusz Andrejkow – „Cichy memoriał” (woj. podkarpackie)
 • Monika Trypuz za projekt „Atencja” (woj. lubelskie)
 • Mariusz Żwierko (Warszawa)
 • Chór La Musica, przy Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie (woj. lubelskie)
 • Magdalena Bernat-Protaziuk (woj. mazowieckie)
 • Forum Kobiet Podlasia (woj. podlaskie)
 • Bożenna Pawlina-Maksymiuk (woj. lubelskie)
 • Inkubator Aktywnego Kobiecego Rozwoju IKAR (woj. podlaskie)
 • #DajemySerce Dzień Serca w Rzeszowie (woj. podkarpackie)
 • Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, wydarzenie Palinocka nad Rospudą w Dowspudzie (woj. podlaskie)

Przedsiębiorczość

 • Manufaktura Cieleśnica (woj. lubelskie)
 • Roztoczański Pstrąg (woj. lubelskie)
 • Augustowska Miodosytnia (woj. podlaskie)
 • Wydawnictwo Paśny Buriat (Kielce)
 • eMMed Magdalena Mróz(woj. podkarpackie)
 • Galicya Cafe (woj. lubelskie)

Turystyka

 • Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez Granic (woj. podkarpackie)
 • Hotel Traugutta 3 (woj. podlaskie)
 • Restauracja Duchowe Łąki w Supraślu (woj. podlaskie)
 • Tatarska Jurta (woj. podlaskie)

Samorządność

 • Konrad Fijołek – prezydent Rzeszowa (woj. podkarpackie)
 • Krzysztof Zapała – wójt Gminy Olszanica i Robert Petka, zastępca wójta Gminy Olszanica (woj. podkarpackie)

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze