To kuźnia przyszłych menedżerów i zachęta do inwestowania w regionie. Pierwsze takie studia w północno-wschodniej Polsce

Będą to pierwsze takie studia nie tylko w Białymstoku, ale w całej północno-wschodniej Polsce. Politechnika Białostocka w październiku rusza z podyplomowymi studiami akredytowanymi przez ACCA.

ACCA, czyli Association of Chartered Certified Accountants, jest największą międzynarodową organizacją o ponad 100-letniej historii, zrzeszającą ponad 200 tysięcy członków i 500 tysięcy studentów – specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Studia podyplomowe „Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA” – poza dyplomem Politechniki Białostockiej – umożliwią uczestnikom uzyskanie oficjalnego dyplomu organizacji „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. Absolwent ma zdobyć nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, a także prawa i podatków.

– To szansa na skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy – mówi dr Andrzej Karpowicz, kierownik studiów. – Międzynarodowe korporacje czy duże firmy doradcze chętnie zatrudniają członków ACCA. Sądzę, że takie studia w Białymstoku istotnie wpłyną na rozwój kapitału ludzkiego i mogą stanowić zachętę do inwestowania w naszym regionie.

Studia trwają rok i są kierowane przede wszystkim do osób z doświadczeniem w rachunkowości i finansach. Większość zajęć prowadzona będzie przez wysokiej klasy praktyków z danej dziedziny, w tym członków ACCA.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze