Projekt PARES

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej we współpracy z powiatem bielskim, powiatem białostockim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego a także Fundacją Biznes i Prawo. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Uwaga! Rekrutacja do projektu została już […]

Projekt PARES

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oferuje wsparcie dla 120 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo mogą wybrać wsparcie z 2 ofert projektu. Uwaga! Rekrutacja do projektu została zakończona. I typ operacji skierowany do 60 uczestników projektu oferuje wsparcie w postaci szkoleń z zakresu: księgowości, prawa pracy, prawa podatkowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem, […]

Projekt PARES

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oferuje wsparcie dla 140 podmiotów Ekonomii Społecznej. Uwaga! Rekrutacja do projektu została zakończona. Celem projektu są kompleksowe i łączne działania ukierunkowane na wyeliminowanie niedoskonałości związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ES. 140 organizacji pozarządowych zostanie objęte wsparciem doradczym oraz szkoleniowym. Dodatkowo […]

Projekt PARES

Foldery promocyjne 1. Stowarzyszenie Europartner AKIE 2. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w województwie podlaskim Raport: Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierania Ekonomii Społecznej na terenie Województwa Podlaskiego Raport końcowy Dokumenty rekrutacyjne dla I typu operacji- wsparcie szkoleniowe oraz doradztwo biznesowe, księgowe, prawne i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej 1. Druk zgłoszenia podmiotu […]