Zakon Bonifratów docenił badania białostockiego Biotomedu

Niespełna miesiąc temu w Centrum Caritas Okopowa w Warszawie odbyła się druga edycja Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022. Jej organizatorem był zakon Bonifratrów. Tegoroczne wydarzenie poświęcone było fitoterapii osób starszych. Wśród uczestników byli przedstawiciele białostockiego Instytutu Badawczego Innowacyjno – Rozwojowego Biotomed, którzy zgłosili do konkursu wyniki badań prowadzonych we współpracy z Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku. Praca otrzymała II Nagrodę Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów dla Młodego Naukowca za najbardziej interesującą pracę badawczą.

Ponad stu naukowców, lekarzy i farmaceutów z całej Polski – grono najlepszych specjalistów z poszczególnych dziedzin medycznych – rozmawiało o realnych możliwościach wykorzystania zalet fitoterapii w leczeniu seniorów, w sposób nowoczesny i zgodny z aktualną wiedzą oraz praktyką lekarską.

Fitoterapia, nazywana ziołolecznictwem i fitofarmakologią, jest działem medycyny oraz farmakologii, którego celem jest profilaktyka i terapia chorób za pomocą leków ziołowych. Mogą być one wytwarzane z roślin, jak również z przetworzonych surowców, które uzyskiwane są z roślin leczniczych. Jest to temat ważny, wybrany nieprzypadkowo, ponieważ już teraz osób w wieku 60+ jest w Polsce około 10 milionów. Osoby starsze obarczone są często wielochorobowością, przyjmując wiele leków, co może skutkować powstawaniem niebezpiecznych interakcji pomiędzy nimi.

– Celem konferencji było stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy lekarzami, producentami leczniczych produktów roślinnych i ziół, osobami i instytucjami promującymi fitoterapię, pracownikami naukowymi badającymi substancje roślinne, aptekarzami oraz osobami związanymi ze sklepami zielarskimi – mówi dr Agnieszka Zakrzeska, dyrektor ds. badań naukowych Instytutu Badawczego Innowacyjno – Rozwojowego Biotomed w Białymstoku. – Mogliśmy zaprezentować wyniki naszych badań związanych z aktywnością neuroprotekcyjną betuliny w chorobie Alzheimera.

Spośród 26 zgłoszonych do konkursu, praca zespołu w składzie: dr n. med. Agnieszka Zakrzeska, mgr Natalia Szymańska, dr n. med. Paweł Kitlas oraz Mikołaj Tomulewicz, otrzymała II Nagrodę Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów dla Młodego Naukowca za najbardziej interesującą pracę badawczą.

– Mieliśmy też możliwość prezentacji opracowanego przez nas suplementu diety Betula Forte, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających nasze stoisko i został bardzo ciepło i pozytywnie przyjęty – podsumowuje dr Agnieszka Zakrzeska.

Red. PP, fot. bonifratrzy.pl

Komentarze