Podlaskie Organizacje Pozarządowe

malarze podlasia

Zarząd Fundacji Art. HANZA z siedzibą w Białymstoku ogłasza przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia kulturalnego w dziedzinie sztuk plastycznych, w ramach którego wydany zostanie album pt. „Malarze Białegostoku”. Projekt ten podjęty został z okazji 70-lecia istnienia Polskiego Związku Artystów Plastyków i ma na celu popularyzację współczesnej sztuki malarskiej powstałej w tym okresie w Białymstoku. 

Wydany naszym staraniem album „Malarze Białegostoku” będzie pozycją edytorską o wysokich walorach estetycznych i poznawczych. W przygotowanym projekcie graficznym założono jego druk w formacie 240×300 mm, o objętości 304 str., na papierze kredowym 170 g, w oprawie twardej. Zamieszonych w nim zostanie kilkaset wielobarwnych reprodukcji najlepszych dzieł znanych artystów – zarówno obecnie żyjących i tworzących w naszym mieście jak i tych, którzy pozostali na zawsze w naszej pamięci, a także ich twórcze życiorysy.

Fundacja Art. HANZA jako wydawca tego albumu zwraca się do osób zainteresowanych naszą inicjatywą, a w szczególności do twórców związanych z Białymstokiem oraz do członków rodzin nieżyjących już artystów malarzy, których działalność artystyczna pozostawiła trwały ślad w historii naszego miasta, o udostępnienie materiałów mogących służyć do wzbogacenia tej publikacji i upamiętnienia artystycznych dokonań białostockiego środowiska artystycznego.

Prosimy o składanie materiałów do tego wydawnictwa w sekretariacie Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku lub pocztą na adres: Galeria im. Sleńdzińskich, 15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24 A, w terminie do 31 marca 2015 r., na płytach CD-ROM, w formie 10-15 zdjęć prac plastycznych (A4, o rozdzielczości 300 dip, w formacie bezstratnym np. bmp) wraz z notami biograficznymi ich autorów oraz oświadczeniem osób uprawnionych do dysponowania tymi materiałami o udzieleniu Fundacji Art. HANZA w Białymstoku zgody na ich publikację. Zastrzegamy, że ostatecznego doboru prac do publikacji dokona komitet redakcyjny oraz gwarantujemy zwrot niewykorzystanych materiałów.

Obraz na zdjęciu autorstwa Eugeniusza Wiszniewskiego, prezesa Fundacji Art HANZA.