PO Wiedza Edukacja Rozwój

Przedstawiamy Państwu projekt raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER”, realizowanego na zlecenie IZ PO WER przez firmę PAG Uniconsult Sp. z o.o.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu na załączonym formularzu w terminie najpóźniej do 14.07.2015 r., do godz. 12:00.

Informacja przeslana przez pana Michała Sułkowskiego, działającego z upoważnienia Pana Piotra Krasuskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Wydział Ewaluacji
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Projekty, rekrutacje, informacje

spotkanie CWOP

 

W środę 15 kwietnia 2015 r. o godz. 14.30 w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22 lok. 1 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Białegostoku w 2015 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Spotkanie jest adresowane do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku.

Opinie w wymienionej kwestii można składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 15 kwietnia 2015 r. osobiście do siedziby Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22 lok. 1, 15-082 Białystok w godz. 08.00-16.00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: centrum@um.bialystok.pl

Poniżej dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ANKIETA KONSULTACYJNA

 

Podlaskie Organizacje Pozarządowe

 

plakat konsultacje3

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Szudziałowa na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD, w którego skład wchodzą gminy: Kuźnica, Krynki, Sidra, Sokółka, Szudziałowo.
Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Szudziałowie (ul. Bankowa 1) w dniu 30.03.2015 r., o godzinie 12.00.

W trakcie spotkania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Szudziałowo oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Ponadto podczas spotkania będą mieli Państwo m.in. możliwość zapoznania się z wynikami dotychczasowych prac związanych z identyfikacją problemów i potrzeb obszaru LGD.

 

Projekty, rekrutacje, informacje

podlaskie otwarte

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców województwa, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje nauki i kultury.

Projekt programu konsultować można na spotkaniach regionalnych:

25 marca w Suwałkach, w godzinach 14 – 17, siedziba Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91.

9 kwietnia w Łomży, w godzinach 14 – 17, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ul. Krzywe Koło 9.

16 kwietnia w Białymstoku, w godzinach 16 – 18, Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/1

oraz online od 9.03.2015 r. do 16.04.2015 r. za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie internetowej: http://podlaskieotwarte.pl/dzialania-w-projekcie2/item/307-prace-nad-programem-podlaskie-otwarte

Organizatorami konsultacji są: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

„Program pn. Podlaskie Otwarte jest rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli: różnorodności kulturowej, współpracy, partnerstwa i kontaktów transgranicznych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego (zgodnie z diagnozą w Strategii).”

Konkursy

W ramach kampanii „Postawmy na siebie” zapraszamy na bezpłatne konsultacje.
 
Przedsiębiorcze środy, kwiecień-październik 2014 r.
 
Dyżur eksperta: środa godz. 10:00 – 12:00
 
Miejsce: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-207 Białystok
 
Więcej informacji: