Okiem eksperta

W latach 90. XX wieku organizacje powstawały, bo ludzie chcieli brać sprawy w swoje ręce, widząc słabość państwa. Teraz państwo szuka organizacji i współpracy z nimi, dostrzegając własne ograniczenia. Minęło 12 lat od uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPP). UDPP, wraz z nowelizacjami, stała się zbiorem regulacji dotyczących trzeciego sektora. Wciąż pojawiają się nowe […]

Okiem eksperta

Poprzednio o rywalizacji NGO’sów w Polsce. Teraz z innej strony – o ich kooperacji. Współpraca pomiędzy NGO’sami pojawia się, gdy: organizacje łączy temat aktywności, cele, są podobnej wielkości i rangi, działają na jednym terenie lub mają podobne grupy odbiorców, ich liderzy pozostają ze sobą w koleżeńskich relacjach (to ważne zwłaszcza w mniejszych ośrodkach). Zdarza się […]

Okiem eksperta

Żadne drzewo nie mogłoby wyrosnąć, gdyby nie miało korzenia. Żaden dom nie mógłby wytrzymać nawałnicy, gdyby nie zbudowano go na solidnym fundamencie. Podobnie z organizacjami. Żadna z nich długo nie podziała i nie będzie zarażać swoją misją innych, dopóki nie ma w niej świadomości i przesiąknięcia sprawą, którą się zajmuje do głębi. Bez tego ani […]

Okiem eksperta

Co czwarta polska organizacja pozarządowa w ogóle nie podejmuje współpracy z innymi podmiotami trzeciego sektora, a 60% czyni to okazjonalnie. Stale współpracuje ze sobą tylko jedna na pięć jednostek. Indywidualistyczne tendencje dominujące wśród NGO’sów odzwierciedlają trendy panujące w całym społeczeństwie – Polska jest krajem o bardzo niskim poziomie wzajemnego zaufania, co przekłada się na zachowania […]

Okiem eksperta

Sposobów na fundraising jest wiele, ale najwięcej z nich bazuje na prostej zasadzie. My potrzebujemy twoich funduszy. Wiemy, że ty też ich potrzebujesz, chociażby dla zaspokojenia swojej potrzeby posiadania ich. Ale my przekonamy cię, że nasza potrzeba jest też twoja potrzebą i że jest ważniejsza od twojej potrzeby posiadania. Właśnie streściłem wam większość kursów i […]

Okiem eksperta

Po reformie z 1990 roku ustanawiającej samorząd terytorialny obywatele zaczęli przejmować inicjatywę nie tylko w sprawach władzy lokalnej. Jak grzyby po deszczu wyrosły organizacje pozarządowe, stawiające przede wszystkim na sport i turystykę, ale też pomoc społeczną, kulturę, edukację. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej ich ekspansji, można zauważyć, że wiele podmiotów trzeciego sektora stało się z […]

Okiem eksperta

Załóżmy, że masz już fundację lub stowarzyszenie. Powstała niedawno lub działa od jakiegoś czasu. Nieważne. Masz świadomość tego, że bez pieniędzy wiele nie zdziałasz. W jaki sposób stworzyć zatem budżet, który pozwoli na normalne funkcjonowanie Twojej organizacji? Od czego zacząć? Dlaczego niektóre firmy, mające dostęp do tych samych zasobów co inne sprzedają o wiele więcej? […]

Okiem eksperta

Ekonomia społeczna jest ideą, która – choć rozmaicie rozumiana – budzi wielkie, czasem znacząco różne, oczekiwania. Jedni widzą w niej ideę naprawy świata, inni mechanizm reformy polityki społecznej, czy też skuteczny sposób na budowanie spójności społecznej, jeszcze inni postrzegają ją jako metodę rozwiązania problemów konkretnych osób czy grup społecznych. W Polsce brakuje precyzyjnej definicji opisującej […]

Okiem eksperta

Polityka społeczna to jedna z najważniejszych, a zarazem najkosztowniejszych dziedzin państwa. Obejmuje aktywności, za które odpowiada więcej niż połowa członków Rady Ministrów. Jej wycinkiem są samorządowe instytucje pomocy społecznej i publiczne służby zatrudnienia. W samej pomocy społecznej pracuje w Polsce ponad 100 tys. osób, a gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych w tej sferze funkcjonuje […]