RPO WP

59 mln euro unijnych środków w nowej perspektywie na lata 2014-2020 przeznaczonych zostanie na inicjatywy Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego. Podlaskie jest jednym z dwóch regionów, które zarezerwowało specjalne środki ma rozwój regionu.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), na wydzielenie środków na specjalny program – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oprócz Podlaskiego, zdecydowało się także Kujawsko-Pomorskie – mówił we wtorek na konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.

Jego zdaniem jest to krok by mieszkańcy regionu mogli współdecydować, co jest dla nich ważne. Pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na projekty infrastrukturalne oraz na tzw. miękkie. Wszystko zależy od tego, co jest potrzebne danej społeczności i jak chce to wykorzystywać.

W województwie działa obecnie 16 Lokalnych Grup Działania (LGD), które realizują swoje inicjatywy na terenach mniejszych miejscowości. Każda z grup musi mieć swoją strategię działania, jest ona podstawą do przyznawania unijnych środków. Teraz te lokalne strategie mają być tworzone razem ze społecznością lokalną. „To ludzie mają zadecydować, na co mają być wykorzystane pieniądze związane z rozwojem ich aktywności, działaniami lokalnymi” – podkreślił wicemarszałek.

Nazwał to „partycypacyjnym modelem”, gdzie strategia nie jest tworzona zza biurka, ale wspólnie z ludnością i diagnozą ich potrzeb. – To taki budżet obywatelski na poziomie regionalnym – dodał Żywno. Zaapelował też do Lokalnych Grup Działania by włączały w budowę tej strategii mieszkańców z różnych grup.

Dyrektor LGD Fundacja Biebrzańska i burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel powiedział, że doświadczenia z poprzednich rozdań środków unijnych na poziomie inicjatyw lokalnych i aktywności społecznej – jego zdaniem – były niewystarczające. Uważa, że narzędzie RLKS, oddolna inicjatywa będzie działać na poziomie samorządowym i lokalnym. – Samorząd staje się teraz współdecydującym, a nie tylko decydującym w dzieleniu środków i realizacji operacji – dodał.

Strategie LGD mają powstać do końca tego roku, a konkursy ruszą w 2016 roku. Środki na rozwój lokalny będą pochodziły z RPO: z Europejskiego Funduszu Społecznego – 29 mln euro, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 30 mln euro oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – jednak wysokość tych środków nie jest jeszcze znana.

Konkursy

bezpiecznie tu i tam

Program dotacji, realizowany w ramach Bezpiecznie Tu i Tam, to nasza konkursowa propozycja dla organizacji i instytucji, które mają pomysł, jak edukować młodych użytkowników nowych technologii i Internetu w bezpiecznym ich stosowaniu. Ideą programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych, związanych z bezpieczeństwem w sieci. Projekty zgłaszane do programu dotacji powinny zaskakiwać innowacyjnością i oryginalnym podejściem do tematu bezpiecznego korzystania z nowych mediów. 

W zgłaszanych inicjatywach edukator staje się przewodnikiem po bezpiecznym cyfrowym świecie, wspólnie z nim młodzi uczestnicy aktywnie tworzą dobre praktyki w tym obszarze. Efektami działań w projektach mogą być scenariusze zajęć, materiały multimedialne, filmy, teledyski i inne publikacje udostępnione na otwartych licencjach.

Jeśli:

  • jesteś aktywnym edukatorem (przedstawicielem organizacji pozarządowej, placówki oświaty czy instytucji kultury),
  • pracujesz z dziećmi i młodzieżą i masz doświadczenie w angażowaniu młodych w prowadzone inicjatywy,
  • w działaniach swobodnie korzystasz z cyfrowych narzędzi,
  • masz pomysł, jak w nowoczesnej edukacji w pozytywny sposób promować bezpieczeństwo, zachęcać do unikania ryzyka, tworzenia świadomych postaw i bezpiecznych wzorów zachowań wśród młodych użytkowników,
  • zgłoś nam swój projekt, który chciałbyś zrealizować przy naszym wsparciu.

Wszystkim pomysłodawcom udostępniamy materiały, które pozwolą zaplanować działania w sposób merytorycznie poprawny. Publikacje powstały dzięki współpracy Fundacji Orange z Fundacją Dzieci Niczyje i dotyczą m.in. podstawowych zasad korzystania z mediów (w tym społecznościowych), zagrożeń w wirtualnym świecie i odpowiedzialnego użytkowania nowych technologii.

Nabór wniosków w edycji 2015 trwa do 3 czerwca.
Szczegóły związane z programem znajdują się w Regulaminie programu oraz tutaj.

Źródło informacji: fundacja.orange.pl/o_programie_program_dotacji.html

Konkursy

to dla mnie wazne
Kto może wziąć udział?
Program grantowy „To dla mnie ważne” kierujemy do wszystkich, którzy swoje inicjatywy adresują do rodziców i ich dzieci w wieku 0-13 lat. Wnioskodawcą może być każdy – zarówno osoby fizyczne, organizacje, jak i lokalne społeczności. W Twojej okolicy brakuje placu zabaw? Świetlicy środowiskowej? A może miejsca gdzie dzieciaki mogą rozwijać swoją sportową pasję? Pisz śmiało! Nie zastanawiaj się, zgłoś się do nas, bo najważniejszy jest pomysł i chęć wsparcia. Pamiętaj, cała suma grantu (max 50 tys. złotych) musi być przeznaczona na realizację inicjatyw non – profit.
Pula grantów w konkursie, to aż 200.000 tys. złotych. Warto zgłosić swój pomysł!

Jakie działania podejmujesz?
1. Zgłaszasz wniosek
2. Zbierasz głosy
3. Zbierasz fundusze (w akcji crowdfundingowej)
W tej edycji masz podwójną szansę na realizację własnego projektu. Dlaczego? Ponieważ łączymy nasz konkurs z akcją crowdfundingową we współpracy z Grupą „Wspieram.to”. To znaczy, że Twój pomysł mogą wesprzeć finansowo także Twoi przyjaciele, sąsiedzi i sympatycy projektu – ludzie z całej Polski! Dzięki temu zgłaszane projekty mają podwójną szansę na zebranie funduszy.

Więcej szczegółow na stronie: http://todlamniewazne.pl/konkurs.html

Konkursy

kolonie

28 kwietnia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2015”. Organizacje pozarządowe mają czas do 19 maja, by zlożyć swe oferty. Beneficjentami zadania mogą być jedynie dzieci i młodzież zamieszkała na terenie miasta Białegostoku. Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku

RPO WP

LOGO PODLASKIE din

Pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowane są już w maju i czerwcu tego roku.
Konkursy będą dotyczyły m.in. na aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (działanie 2.1) czy pomocy osobom powracającym na rynek pracy, poprzez ułatwienie im godzenia życia zawodowego z prywatnym (działanie 2.2).

W sierpniu i wrześniu przedsiębiorcy będą mogli składać swoje projekty związane z rozwijaniem działalności badawczo-rozwojowej. Październik i listopad, to miesiące, w krórych będzie można liczyć na konkursy dotacyjne w zakresie zakładania działalności gospodarczej. W ostatnich dwóch miesiącach roku 2015 ma być ogłoszony konkurs na wsparcie ekoinnnowacji w przedsiębiorstwach.

Placówki edukacyjne szkolnictwa ponadgimnazjlnego w regionie będą mogły składać wnioski na projekty związane z dostosowywaniem szkół zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy w czerwcu i lipcu. Wsparcie w zakresie poprawy kształcenia mają otrzymać też przedszkola (konkurs zaplanowany na wrzesień – październik) i szkoły (październik – listopad).

Podane wstępne terminy mogą się jeszcze zmienić.

Więcej szczegółów na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl

Wstępny harmonogram konkursów można zobaczyć TUTAJ

Konkursy

fundacja PZU konkurs NGO

Fundacja PZU rozpoczyna nabór wniosków do konkursów dotacyjnych. Od dziś organizacje pozarządowe z miejscowości do 30 tys. mieszkańców mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty w jednym z trzech obszarów: edukacja (Z PZU po lekcjach), pomoc społeczna (Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU) i kultura (PZU z kulturą).
Harmonogramy konkursów zawarte są w ich regulaminach.

Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:

„Z PZU po lekcjach”
„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
„PZU z kulturą”

W konkursie o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z procedurami konkursowymi, spośród wniosków, które wpływają do biura Fundacji PZU po wstępnej weryfikacji, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, z których wybierane są najciekawsze projekty. Ich autorami są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, a więc osoby najlepiej znające lokalne problemy, a fakt dostrzegania tych potrzeb gwarantuje właściwą realizację projektu. Przyznane dotacje wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które swoją działalnością pomagają rozwiązywać problemy społeczne i bariery lokalne.

Szczegółowe informacja zawaerte są na stronie: http://fundacjapzu.pl/275.html