Rozwój

Raport „Inwestycje MŚP. Pod lupą” (EFL S.A.) obnaża największe słabości MŚP bezpośrednio wpływające na tempo ich rozwoju, a pośrednio – całej gospodarki. Polskich przedsiębiorców cechuje stosunkowo wysoka awersja do ryzyka, czego wynikiem jest ograniczanie inwestycji. Wniosek? System zabezpieczeń i wsparcia publicznego powinien być możliwie kompleksowy i obszerny. Niestety taki nie jest.

Sytuacja gospodarcza w Polsce nie potwierdza obecnego pesymizmu wśród przedsiębiorców, który przekłada się na wyniki zaobserwowane w raporcie. Oprócz podstawowych barier wymienianych od wielu lat czyli skomplikowanego systemu prawnego i podatkowego, przedsiębiorcy najczęściej wskazują na fluktuacje polityczne, które prowadzą do przyszłego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Stabilność rządów jest równie ważna jak decyzje przez nie podejmowane. Niestety bieżąca sytuacja wewnętrzna i oceny zewnętrzne polityki polskich władz powodują, że rośnie niechęć do podejmowania się inwestycji. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają rozrost systemu socjalnego i zwiększenie uprawnień organów nadzoru i kontroli. Należy pamiętać, że (m.in. w Polsce) pracodawcy i pracownicy są grupami o antagonistycznych celach. To również przekłada się na ocenę sytuacji rynkowej.

System wsparcia przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce jest niewspółmierny do tego, który występuje w Niemczech, Danii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy USA. Porównanie do tych gospodarek nie jest przypadkowe. Autorzy raportów innowacyjności dotyczących m.in. kierunków zmian w ramach polskiej Narodowej Strategii Innowacji powołują się na doświadczenia powyższych państw. Niestety, pomimo naśladownictwa rozwiązań stosowanych u najlepszych – najbardziej innowacyjnych, rozwiniętych gospodarek świata, nie uzyskujemy oczekiwanego efektu. Dlaczego?

Poziom i dostępność finansowania w Polsce nadal nie jest zadowalająca. Należy zaznaczyć, że dodatkowy problem stanowi budowa systemu wsparcia. Opiera się ona przede wszystkim na wsparciu pomysłu – generalnie najlepiej już zaawansowanego, funkcjonującego przynajmniej w jakiejś wersji beta. Niestety, na tym bardzo często wsparcie publiczne się kończy. Mało tego zakłada się iż większość środków przyniesie bezpośredni wzrost zatrudnienia, rozwój działalności – wymagany jest sukces (który nie zawsze występuje przy projektach obarczonych dużym ryzykiem i bardzo innowacyjnych). Tych wymogów nie muszą spełnić aplikujący o środki w przypadku ww. zagranicznych systemów wsparcia przedsiębiorców. Sektor prywatny (średnie i duże przedsiębiorstwa) niechętnie podejmuje się wsparcia innowacyjnych, ale ryzykownych przedsięwzięć mikro- i małych przedsiębiorstw. To nas przede wszystkim odróżnia od gospodarek rozwiniętych. Również w tym zakresie najwięcej jest po stronie państwa (jako ustawodawcy), które powinno oprócz wspierania uruchomienia biznesu, tworzyć zachęty (nie tylko w postaci bezpośredniego finansowania czy zabezpieczenia kredytów) umożliwiające większą współpracę między przedsiębiorstwami o różnej skali działania.

Pozytywne jest to, że polscy przedsiębiorcy dostrzegają potencjał zlokalizowany w kapitale ludzkim. To ten czynnik odpowiada za ponadnormalne zyski przedsiębiorstw. Jest to właściwy kierunek, który może przyczynić się do zwiększenia wartości polskich przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że równie ważna co technika jest technologia – bez odpowiedniego zaplecza ludzie nie będą w stanie w pełni wykorzystać swoich możliwości.

Miejmy nadzieję, że na Podlasiu będzie więcej optymistów wśród MŚP niż w reszcie Polski. To może pomóc nam pozytywnie wyróżnić się na tle sąsiednich regionów. Należy pamiętać, że wielokrotne aprobujące sygnały powodują, iż rośnie zainteresowanie regionem wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. A więc dbałość o bieżący rozwój ostatecznie przekłada się na trwałość wzrostu w kolejnych okresach czasu.

Nie bójmy się inwestować, nie tylko w kapitał ludzki. Jest wielu wspaniałych, kreatywnych ludzi na Podlasiu. Dajmy im szansę!